“Yellow triangle” – KONTRARIE

“Yellow triangle” : KONTRARIE ‘battle’ choir on 21 April 2013 in Boortmeerbeek, Belgium.
“In the track of Transport XX after 70 years” | “In het spoor van Transport XX na 70 jaar”
1943 – 2013 Transport XX — attack on 20th train to Auschwitz
goose bumps! (dutch: kippenvel) great performance, with a ‘brave’ unexpected contribution by the Boortmeerbeek church bells – watch this below:

Song: Yellow triangle by Strijdkoor KONTRARIE – All Rights Reserved
Video: Yellow triangle by Michel van der Burg (michelvanderburg.com)
License: Creative Commons Attribution (dutch: Naamsvermelding)
Words and Music: based on a poem by Martin Niemöller / Words: Christy Moore
Music Adaptation: Luc Wynants (conductor KONTRARIE)

video frame of "Yellow triangle" - KONTRARIE
“Yellow triangle” – KONTRARIE (www.kontrarie.be)
“In het spoor van Transport XX na 70 jaar” – 21 April 2013, Boortmeerbeek, België
Image: Michel van der Burg (michelvanderburg.com)

Words (Dutch & French translation below):

Black triangle, pink triangle, green triangle,
red triangle, blue triangle, lilac triangle,
And they wore the yellow triangle.

When first they came for the criminals, I did not speak.
Then they began to take the Jews.
When they fetched the people who were members of trade unions … I did not speak.
They took the Bible students, rounded up the homosexuals.
Then they gathered up the immigrants and the gypsies … I did not speak.
Eventually they came for me …
and there was no one left to speak.

Black triangle, pink triangle, green triangle,
red triangle, blue triangle, lilac triangle,
And they wore the yellow triangle (3x).

Vertaling (Dutch translation by Michel van der Burg):

Zwarte driehoek, roze driehoek, groene driehoek,
rode driehoek, blauwe driehoek, paarse driehoek,
en ze droegen de gele driehoek.

Eerst kwamen ze voor de misdadigers, ik zei niets.
Toen begonnen ze de joden op te pakken.
Toen ze de vakbondsmensen kwamen halen, zei ik niets.
Ze pakten de bijbelstudenten op, en de homoseksuelen.
Toen werden immigranten en de zigeuners opgepakt … ik protesteerde niet.
Toen, tenslotte, kwamen ze voor mij,
en was er niemand meer over om te protesteren.

Zwarte driehoek, roze driehoek, groene driehoek,
rode driehoek, blauwe driehoek, paarse driehoek,
en ze droegen de gele driehoek.

Traduction (French translation by Michel van der Burg):

Triangle noir, triangle rose, triangle vert,
triangle rouge, triangle bleu, triangle violet,
et ils portaient le triangle jaune.

La première fois, ils sont venus chercher les criminels, je n’ai rien dit.
Puis ils sont venus chercher les juifs.
Lorsqu’ils sont venus chercher les syndicalistes, je n’ai rien dit.
Ils sont venus chercher les étudiants de la bible,
et ramasser les homosexuels.
Puis ils ont ramassé les immigrants et les gitans … je n’ai rien dit.
Quand, enfin, ils sont venus me chercher,
il ne restait plus personne pour protester.

Triangle noir, triangle rose, triangle vert,
triangle rouge, triangle bleu, triangle violet,
et ils portent le triangle jaune.

More info (dutch):
Martin Niemöller, Lutheraans theoloog en dominee werd in 1937 door de nazi’s aangehouden en verbleef gedurende 8 jaar in verschillende concentratiekampen. Het gedicht waarop dit lied gebaseerd is schreef hij in 1945.
Met zijn lied wil Christy Moore protesteren tegen de apathie, die hij ‘het geweld van de stilte’ noemt en ‘het terrorisme van de apathie’.
In de kampen droegen de gevangenen gekleurde driehoeken, naargelang de categorie waartoe ze behoorden.
De Joden droegen een gele driehoek, vaak met een driehoek van een andere kleur erover (Davidster). Politieke gevangenen (communisten, vakbondsmensen) droegen een rode driehoek, homoseksuele gevangenen een roze, Jehovah’s getuigen een purperen driehoek. Groene driehoeken waren voor gewone misdadigers, zwarte voor zogenaamde ‘asocialen’, bruine voor zigeuners, witte voor werkweigeraars en blauwe driehoeken voor krijgsgevangenen uit bezette landen.

Updates

13 May 2013
– supplemented French translation lyrics
– adapted/corrected Dutch translation lyrics