Tag Archives: shoah

Last message Régine Krochmal


Last message (in Dutch) from Régine Krochmal as pronounced posthumously by Kurt Baert (Boortmeerbeek) during the Transport XX commemoration May 13 , 2012 in Boortmeerbeek , Belgium .
Régine Krochmal who in 1943 courageously escaped from the 20th train from Mechelen to Auschwitz – had asked Kurt Baert to deliver her speech , shortly before she died May 11 , 2012 – two days before the commemoration.
Other posts at my michelvanderburg.com site on Régine Krochmal here http://bit.ly/2Gbh5QH
① memo 20180513 ~ Last message Régine Krochmal ~ Michel van der Burg – Miracles.Media

Speech

Volgens de weerkunde en de astrologie is de vrolijke lente aangebroken met een pracht aan bloemen, met een adembenemende schoonheid, met een deugddoende warmte en met intense vreugde. Nochtans…
Lang geleden waren er lieden die het leven van andere mensen wilden verwoesten, zowel vrouwen en kinderen als mannen. Zonder onderscheid wilden ze hen meedogenloos onderwerpen.
Bevelen werden uitgevaardigd door monsters die hun ware identiteit en hun bestaan verborgen hielden om aan de macht te kunnen blijven. Monsters die vandaag nog steeds niet uit ons leven zijn verdwenen. Zo werden nog onlangs aan de schoolpoort verscheidene kinderen samen met hun ouders vermoord.
Ik denk terug aan die verschrikkelijke oorlog tijdens de periode 1940 – 1945 die overheerst werd door angst, terrorisme, foltering, moord, valse informatie en onderdrukking van verworven vrijheden.
Die gruwelijke oorlog heeft het leven van miljoenen mensen vernietigd. Maar de vijand slaagde er niet in alle slachtoffers te knechten. Deze monsterlijke duivels hebben hun doelstellingen niet bereikt. Vele vrouwen, mannen en jongelingen, hebben verbeten strijd geleverd voor de vrijheid van hun bestaan.
Robert Maistriau (christen), Youra Livschitz (Jood) en Jean Franklemon (vrijzinnige) hebben de grootsheid van hun daden bewezen. Zonder wapens en zonder bloedvergieten hebben ze de rijkdom van het leven benut die in elke mens aanwezig is.
Ik ben van mening dat ieder van ons die vrede, die vreugde, dat geluk weer kan doen opbloeien zonder oorlog of moordpartijen. We moeten echter waakzaam blijven om de kern van de haat geen kans te bieden zich verder te ontplooien!
We zijn allen geboren met lege handen. En we zullen allen met lege handen terugkeren…. Zowel zij die een geloof of een levensbeschouwing aankleven als zij die zich verbonden voelen met de natuur, met de fauna en flora. We moeten allen trachten onszelf te ontdekken en elkaar te begrijpen als gelijkwaardige en aanvullende wezens.
We kunnen allen bijdragen om van deze wereld weer een haven van vrede, vreugde en liefde te maken en zo de weg te effenen naar ons eigen geluk en dat van onze medemens.
Ik houd eraan de gemeente Boortmeerbeek te danken voor deze herdenking, evenals de heer Burgemeester en alle medewerkers. Aan u allen hier aanwezig zou ik willen vragen vooral niet te vergeten dat de kiem tot ware heldendom zich in ieder van ons bevindt en dat wij er persoonlijk verantwoordelijk voor zijn deze te blijven koesteren.

Régine Krochmal
Brussel – Boortmeerbeek, 13 mei 2012

Text speech thanks to Jan Hertogen http://bit.ly/2KT6aPf

Screening for Belgian ASF volunteers of ‘Transport XX to Auschwitz’

ASF België / Belgique

Our documentary film ‘Transport XX to Auschwitz‘  was screened September 2017 in Brussels for the new volunteers of ASF België / Belgique.
This Belgian ASF association is part of the international network of Aktion Sühnezeichen Friedensdienste – in english called : ‘Action Reconciliation Service for Peace‘.

These Belgian ASF one year ‘Service for Peace’ volunteers work a year in both social projects with the elderly, migrants, people with disabilities, and socially vulnerable children , and also historical and educational projects, in eg. museums and memorials , like Kazerne Dossin.

 

Resistance is the current year theme for the ASP – reason enough to pay attention to an unique act of resistance in the history of the Second World War: the attack at Boortmeerbeek on the 20th death train to Auschwitz.
More details and free online viewing  of the film here on this site via this link.

Transit Camp Mechelen


① memo 20170727 ~ Transit Camp Mechelen ~ Today 75 years ago on July 27, 1942 the “SS-Sammellager Mechelen” collection and deportation camp was opened in the former barracks “Kazerne Dossin”. The building now houses the Kazerne Dossin memorial , filmed here in 2013 – Mechelen , Belgium.

L’Atelier


① memo 20170131 ~ L’Atelier ~ Short personal impression of last year’s International Holocaust Remembrance Day in the Atelier Marcel Hastir. ‘L’Atelier’ hosted the special screening (and Belgium premiere) of the documentary “Transport XX to Auschwitz” Jan 31, 2015 – Brussels, Belgium

Atom


① memo 20170127 ~ Atom ~  “… every atom of hatred added to the world makes it an even more inhospitable place …” – Etty Hillesum is quoted by Marjan Verplancke at the closure of the story of Simon Gronowski & Koenraad Tinel in Kazerne Dossin, Belgium

International School for Holocaust Studies acquired films

International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel - Photo : Yad Vashem

International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel – Photo : Yad Vashem

The media collection of Yad Vashem’s International School for Holocaust Studies acquired this month – July 2016 – the DVDs of two of our documentary films :

1) The 2016 film of the premiere play “Celui Qui M’A Rendu Mon Âme” – the French-spoken adaptation of the play “Who returned my soul… “ originally by Kelly D. Brock – that retells the stories of 10 holocaust survivors – now by students of the Saint-Sépulcre school in Liege , Belgium (Philippe Renette – Centre Scolaire S2J.eu / Michel van der Burg – michelvanderburg.com). Online available and documented via this post CELUI QUI M’A RENDU MON ÂME.

2) The 2012 documentary “Transport XX to Auschwitz” – a film by Karen Lynne & Richard Bloom and Michel van der Burg. The attack on this 20th deportation train in Belgium – by three young men – the rescue, and the many escapes and escape attemps are documented in this film by the first-hand accounts of one of the attackers, people that jumped from the train and survivors who returned from Auschwitz. The film is online available and fully documented via this post Documentary film “Transport XX to Auschwitz”.

Link to the International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel

Que Siga el Calor – Samuel Truzman & Simon Lapscher

① memo 20160505 ~ Que Siga el Calor – Samuel Truzman & Simon Lapscher

In loving memory of those who lived, and those who live …
An original song by Samuel Truzman , Simon Lapscher, and Moshe Bitton …
With the film of portraits from “Transport XX Face To Face” by Michel van der Burg – matched to the song …
A special co-production for Yom HaShoah – Holocaust Memorial Day 2016.

With subtitles : Spanish & English subtitles if you turn on CC.

Comment by Samuel Truzman :
“Esta canción la escribimos cuando teníamos 16 años, con unos amigos con los que tenía una banda que se llamaba So Seven. La fuerza y el impacto de la canción y el sentimiento es el mismo, nunca olvidar.
Escrita por: Simon Lapscher, Bimbi y yo.”

English translation of Samuel’s comment (by me):
“This song we wrote when we were 16 years with some friends that had a band called So Seven. The strength and impact of the song and the feeling is the same, never forget.
Written by: Simon Lapscher, Bimbi and Samuel Truzman.”

Lyrics:
Incierta la vida, la realidad.
Una vez más pierde su integridad.
Estabas sentado en la cama de nana pensabas salir a jugar.
¿Cuándo tendrás edad para aprender a morir?
¿Cómo entender que allí muere su infancia?
Hombres extraños se llevan a papá.
No encuentras la luz.
Baja el sol, y tu sediento dentro de un vagón y vas perdiendo la ilusión, ya no te cubre la gracia.
Alza su voz, está impaciente.
¿Porqué el conductor que mueve al tren no advirtió, que era el tren de la muerte?
Así lamentable es la humanidad, ella se esconde la verdad.
Pero aquel niño que ni pudo comenzar pudo ser el capitán de este barco que no sabe navegar.
Yo, tú, él, fuimos todos errantes al andar.
La muerte del judío se proclamó, el reía sin compasión, el grito de aquel niño nos quemó, que siga el calor.

La muerte del judío se proclamó, el reía sin compasión, el grito de aquel niño nos quemó, que siga el calor.
Incierta la vida, la realidad.

Lyrics Translation :
Uncertain life, reality.
Once again loses its integrity.
You were sitting on nana’s bed thinking about going out to play.
When will you be old enough to learn how to die?
How to understand that here is where his childhood dies?
Strange men are taking Dad away.
And you can’t find the light.
The sun goes down, and you’re thirsty inside a wagon, you’re starting to lose your illusion.
Grace no longer covers you.
She raises her voice, and is impatient.
Because the train’s driver did not warn her that she was on the death train?
So pitiful is humanity, she hides the truth.
But that child who was not given a start, could have been the captain of this ship that knows not how to navigate.
Me, you, him, we are all wanderers in our walk.
The death of the jew was proclaimed, and he was laughing mercilessly.
The cry of that child burned us, let the heat continue.

The death of the jew was proclaimed, and he was laughing mercilessly.
The cry of that child burned us, let the heat continue.
Uncertain life, reality.

More info on TRANSPORT XX

Post and original 2009 film version : TRANSPORT XX – installation Brussels

Newer film versions (with description at the Vimeo site) :
Transport XX – face to face
Transport XX – face to face (2012)

A special 1 minute film “Transport XX face to face” was selected in 2010 by The One Minutes and the dutch Museum of National History (innl) for the ‘Where history starts’ event on Nov 28th, 2010 in Paradiso, Amsterdam (Netherlands).

Documentary film “Transport XX to Auschwitz