Tag Archives: music

Jordaan Amsterdam 1931 | 20210728

Jordaan Amsterdam 1931 * ~ Music : Clair du Lune (Debussy) by Ohad Ben Ari | Artlist ~ Film : 20210728 | Michel van der Burg | Miracles•Media

Cinema news reel screened first in Holland in 1931 on the occasion of the upcoming renovation of the poor Jordaan district.

Daily life in the Jordaan district showing the Egelantiersstraat street and Prinsengracht canal with eg. a street sweeper near a city cleaning truck (I guess), bal playing kids, hand carts, horse-drawn wagons, a greengrocer, a woman with a tub cleaning a little cupboard or stove, kids play marbles, girls with breads, jump rope, a black doll, a scissors-grinder and inland ships in the Prinsengracht canal (near the corner Rozenstraat) with a tram car and the Westerkerk church in the background , and the Prinsengracht continuing on the left side of the church were Anne Frank’s family would start living some 10 years later.

Source film footage : Orion – Revue, cinema news reel 1931 “De Amsterdamsche Jordaan Wordt Gesaneerd” (Renovation of the Amsterdam Jordaan) – courtesy of Orion Filmfabriek, Den Haag (producer; Orion Filmfactory, The Hague) | Orion-Profilti | RVD Film- en Fotoarchief (1-3420) | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (Sound and Vision)

Note

* Update title July 30, 2021 : This title ‘Jordaan Amsterdam 1931’ replaces the inaccurate and misleading original title (burned in film) “Jordaan Jewish Quarter Amsterdam 1931”. Because though Jews were living there (like Anne Frank’s family 9-10 years later – the actual center of the Jews of Amsterdam the centuries old ‘Jodenbuurt’ (literally Jews quarter) is a district on the opposite side of the historic inner city.

TAGS #Jordaan #Amsterdam #Jew #quarter #Orion #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Netherlands #Holland #Artlist #OhadBenAri #Debussy #child #street #canal #interbellum #diversity #Prinsengracht #play

Travellers | Holland 1923

Travellers | Holland 1923

Caravan dwellers in 1923 at the Binckhorsthoek site in The Hague, Holland.
Note the ‘license plate’ numbers G-932 from ’s-Gravenhage (The Hague) and H-491 from Haarlem town. Information from the dutch book :
Sinti en Roma in Den Haag (2021) Peter Jorna | Haags Gemeentearchief | haagsgemeentearchief•nl

Source video : Polygoon-Profilti (Producer | Jan 1, 1923) courtesy of Netherlands Institute for Sound and Vision (Open Images).

Travellers | Holland 1923 ~ Music : Creme Brulee by Ziv Moran | Artlist ~ Film : 20210529 | Michel van der Burg | settela•com

TAGS #Roma #Sinti #caravan #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #SettelaCom #Netherlands #Holland #TheHague #woonwagen #reiziger #music #traveller #wagon #Artlist #ZivMoran #PeterJorna #camp #site #Binckhorsthoek #play #child #police

Gestapo Methods | Evrard Voorpijls

Evrard Voorpijls – Belgian political prisoner , resistance fighter – told a grim story on Gestapo torture methods, during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.
Evrard Voorpijls (born 6 March 1923) died at the age of 89 (March 5, 2013) in the town he was born, in Maaseik, Belgium.

First post 20210520 – Updated film (for music copyright reasons dd 20210521 by shortened film edition, with replacement of the Belgian national anthem ‘La Brabançonne’ by an U.S. Navy performance of François Van Campenhout’s composition (public domain retrieved from commons.wikimedia.org) .

TRANSCRIPT

Ik ben aangehouden geworden, nieuwjaar 1944.

Ik werd overgebracht van Maaseik naar Hasselt, naar de gevangenis.

En de tweede dag dat ik in die gevangenis zat in Hasselt, heeft de Sicherheitsdienst die gehuisvest was op de Havermarkt te Hasselt, recht tegenover het gerechtshof …

Ik werd daar naartoe gebracht.
En met handen op de rug achter de stoel gebonden.

Scherp licht op mijn ogen gezet.

En ze hadden juist, de opdracht, wat ik deed in de weerstand.

Ik werd ondervraagd, en ik heb dat altijd doen afschreeuwen.

Ik werd beschuldigd, dat ik wapens en munitie van Wallonie naar Maaskant bracht.

Dat ik de sluikpers verspreidde – dat was in die tijd de ‘De Rode Vaan’.

Ik heb Russische en Franse krijgsgevangen – die ontvlucht waren – heb ik geholpen.

En eventueel zelfs piloten die ik aangewezen kreeg, dat ik die dan naar een weerstands-huis moest brengen, en van daaruit gingen ze dan terug naar Engeland, over Frankrijk en Spanje.

Ik heb het altijd afgeschreeuwd, waarvan ik beschuldigd werd.

En ik heb gezegd tegen de ondervragers:
Hoe kan ik dat gedaan hebben ?

Ik, als mijnwerker, want …

Als mijnwerker, was het geluk onder den oorlog – ge werd nooit naar Duitsland gevoerd, want ge werkte voor de Duitsers – daar werd wel sabotage gepleegd in de kolenmijnen.

Ze hebben mij geslagen en gestampt.
Totdat ik bewusteloos neerviel op de vloer.

Ik kreeg een kom water over mijn gezicht gesmeten.
Terug … ondervraagd , drie dagen aan één stuk.

Dan hebben ze me weer terug naar de gevangenis gebracht in Hasselt.

En de week daarna zijn we overgebracht worden, naar Antwerpen, naar de Begijnenstraat, naar de Wehrmacht gevangenis.

Daar ben ik dan ondervraagd geworden door de Gestapo in de Dellafaillelaan onder in de kelder.

Toen ze mij daar binnen brachten – zag ik bloedplekken op de muren.
Toen begon ik toch een beetje te bibberen, zal ik maar zeggen.

Maar van de ene kant – ik ben een stijfkop.
En dat ben ik nog – wat ik voor heb , dat moet gebeuren.

Ze hebben me weer ondervraagt .
Dezelfde vragen gesteld als in Hasselt.

Ik bleef altijd hetzelfde zeggen.

En te lange laatste, na 3-4 dagen ondervraging…
…hebben ze mij duimschroeven opgezet –
op deze vingers – want dat zijn de pijnlijkste vingers , als ge aan het werk zijt.

Nog niet bekennen – aandraaien , aandraaien, aandraaien – nog niet toegeven.

En toen, hebben ze tandenstokers onder mijn nagels geklopt.

Nog niet toegeven.
En toen, hebben ze ijskoud, die nagels uitgetrokken.

En als ge wilt – ge kunt het zien :
Ze zijn mismaakt – en met die handen kan ik niet veel doen.

Zelfs de grote tenen – hebben ze de nagels uitgetrokken.

Dat was hier bij de ondervraging door de Gestapo.

Marc Van Roosbroeck (voorzitter) : Dank u wel Evrard, voor deze zeer moedige getuigenis.

TRANSLATION (20210525) by Michel van der Burg

I have been apprehended, New Year 1944.

I was transferred from Maaseik to Hasselt, to prison.

The second day in that prison…
taken to the Sicherheitsdienst…
housed at the Havermarkt in Hasselt…
right in front of the court.

I was taken there.

And…with hands behind my back…
tied to a chair.

Bright light, put on my eyes.

They were right…about my assignment…
what I was doing in the resistance.

I was interrogated…
and that, I always have screamed away.

I was accused, of bringing weapons and ammunition,
from Wallonia to the Maaskant.

That I distributed the clandestine press…
that was ‘De Rode Vaan’ at the time.

I helped Russian and French prisoners of war, who had fled.

And, on occasion, even pilots that I was assigned.

I had to take them to a resistance house…
from which they went back to England – over France and Spain.

I have always denied their accusations.

And I said to the interrogators:
How could I have done that?

Me, as a miner, because…

As a miner…luck was…during the war…
you were never taken to Germany…
because, you worked for the Germans…
though, sabotage was committed there in the coal mines.

They hit and kicked me.
Until I fell unconscious on the floor.

I got a bowl of water thrown in my face.
Then, interrogated again, three days in a row.

Then, they brought me back to prison, in Hasselt.

And the week after, we were transferred…
to Antwerp, to the Begijnenstraat, to the Wehrmacht prison.

There, I was interrogated by the Gestapo…
in the Dellafaillelaan, in the basement.

When they brought me in there…
I saw blood stains on the walls.

Then, I started to shiver a bit…so to speak.

But on the other hand…I’m a pigheaded person.
And I still am : what I’m planning, that must be done.

They interrogated me again.
Asked the same questions as in Hasselt.

I always kept saying the same thing.

And finally, after 3-4 days of interrogation…
they put thumbscrews on me…
on these fingers…
because, those are the most painful fingers…
when you are at work.

Still don’t confess…
tighten, tighten, tighten…
still don’t give in.

And then, they knocked toothpicks under my fingernails.

Still don’t give in.
And then, they icily, pulled those nails out.

And if you like…
you can see it :
they are deformed…
and I can’t do much with those hands .

Even the big toes…they have pulled out the nails.

That was here at the Gestapo interrogation.

Marc Van Roosbroeck (chairman) : Thanks for this very courageous testimony.

Credits

Testimony by Evrard Voorpijls during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.

Transcript & Translation (20210525) by Michel van der Burg.

Gestapo Methods | Evrard Voorpijls | 20210520 2nd edition 20210521 | michelvanderburg•com

News

20210525 – English translation CC added in YouTube video. Both transcript (Flemish) and translation added in website post.

TAGS #EvrardVoorpijls #Gestapo #resistance #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #partisan #MarcVanRoosbroeck #Weerstand #torture #Belgium #political #prisoner #testimony #Tongeren #holocaust #witness #Maaseik #Antwerpen #getuigen #education #school #Evrard #Voorpijls

Ammerland | 2011 Transport XX | 20210507


Ammerland | 2011 Transport XX ~ Composer Jacob de Haan ~ Performed by Koninklijke Fanfare Albert at the May 2011 commemoration of Transport XX in Boortmeerbeek, Belgium ~ Film : 20210507 | Michel van der Burg | 1-memo•com | Miracles•Media
TAGS #Ammerland #TransportXX #commemoration #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Boortmeerbeek #MarcMichiels #holocaust #resistance #deportation #train #attack #escape #Livschitz #Maistriau #Franklemon #music #JacobDeHaan #BrassBand #FanfareAlbert

Marc Michiels 1999 Transport XX

Marc Michiels has left us last Friday, April 30, 2021.

Expert author on the history of Transport XX and coordinator for many years of the annual commemorations in Boortmeerbeek, Belgium – here at the 7th commemoration in 1999.

Marc Michiels 1999 Transport XX | 20210503 | Michel van der Burg | Miracles•Media

TAGS #MarcMichiels #TransportXX #commemoration #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Boortmeerbeek #holocaust #history #resistance #deportation #train #attack #escape #Livschitz #Maistriau #Franklemon #speech #Jew #war #RobertMaistriau #SimonGronowski #RegineKrochmal

Transport XX Track 1943-2013 | 20210421


Transport XX Track 1943-2013

Speech mayor Michel Baert followed by the song ‘I am not at war’ performed by solidarity choir KONTRARIE at the 20th commemoration of Transport XX on 21 April 2013 in Boortmeerbeek, Belgium.

Theme this 20th commemoration : “In the track of Transport XX after 70 years”. Dutch: 20e herdenking – “In het spoor van Transport XX na 70 jaar”. Commemoration of the attack and escapes from Transport XX to Auschwitz.

The three young Brussels’ heroes Youra Livschitz , Robert Maistriau, and Jean Franklemon liberated 17 people during an attack on the cattle car train ‘Transport XX’ , the night of April 19th 1943 – crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz – over 200 others jumped and escaped that night in Belgium too.

Transport XX Track 1943-2013 ~ Speech : Michel Baert | Mayor Boortmeerbeek ~ Music : I am not at war | KONTRARIE | kontrarie.be | Words and Music by Luka Bloom | Music Adaptation by Luc Wynants, conductor KONTRARIE ~ Film : 20210421 | Michel van der Burg | Miracles•Media

TAGS #TransportXX #resistance #deportation #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Boortmeerbeek #train #attack #jump #escape #Livschitz #Maistriau #Franklemon #michelbaert #speech #jew #war #KONTRARIE #choir #solidarity

Stella’s Stars in Amsterdam 1932 | 20210307


Little star Liesje Poons, 9 years-old, wins the first prize at the masquerade ball (bal masqué) organised by Stella Fontaine in 1932 at the Bellevue theater in Amsterdam, Holland.
A show with costumed children doing acts like imitating an indian, magician, Russian, and dancer Liesje Poons dancing on ‘Dass ist die Liebe der Matrose’. With dutch songs like, ‘In Holland staat een huis’, ‘Waarom zijn de bananen krom’.
Dutch diva Stella Fontaine (Saartje Kanes, 1889-1966) – born in a Jewish Amsterdam family – was a cabaret artist, imitator, actress and singer.
Liesje (Elisabeth Cornelia Poons) born 1 July 1922 in a Jewish Amsterdam family of artists – active in the world of theater and music – became a singer ,  performing eg. July 1940 in the Amsterdam Carré theater, and May 1943 in Leiden (newspaper Leidsche Courant May 8, 1943).

Elisabeth Cornelia (Liesje) Poons at the age of around 6 years, ca. 1928. Source :  Joods Historisch Museum | JCK

References

Biography (dutch) Stella Fontaine :
Canes, Saartje (1889-1966)
Source : Maarten Hell, Canes, Saartje, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Canes [08/11/2017]

Biography (dutch) STELLA FONTAINE
Source JOODSAMSTERDAM URL: https://www.joodsamsterdam.nl/stella-fontaine/

Biography (dutch) Liesje’s grandmother :
Source : Het levensverhaal van Elise Poons, geboren Van Biene. By Frits Slicht in Verhalen uit Amsterdam Oost. URL: https://geheugenvanoost.amsterdam/page/75765/het-levensverhaal-van-elise-poons-geboren-van-biene-1

Newspaper advertisement with both Liesje Poons and her father Sylvain Poons performing in Operette in the Amsterdam Carré theater July 1940 :
De Boemel Baron CARRÉ Operette | Piet Köhler … Liesje Poons – Sylvain Poons ….
In Nieuwe Amsterdamsche Courant | Algemeen Handelsblad Saturday 6 July 1940
Source : National Library of the Netherlands – Koninklijke Bibliotheek. URL: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000052467:mpeg21:pdf

Newspaper advertisement with Liesje Poons singing with Dance orchestra of Harry Pohl, May 1943 :
Leiden Stadsgehoorzaal theater Sunday 9 May | Dance orchestra Harrij Pohl with chansonnière Liesje Poons …
Source : Leidsche Courant May 8, 1943, page 3
URL: https://leiden.courant.nu/issue/LC/1943-05-08/edition/0/page/3?query=

Liesje Poons and father Sylvain Poons in Operette Boemelbaron. Source Nieuwe Amsterdamsche Courant | Algemeen Handelsblad Saturday 6 July 1940

Credits

Film source: Polygoontoon (Producer | March 7, 1932) courtesy of Netherlands Institute for Sound and Vision (Open Images).

Stella’s Stars in Amsterdam 1932 | 20210307 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

TAGS #children #jew #theater #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Amsterdam #StellaFontaine #LiesjePoons #dance #show #holocaust #cinema #Bellevue #masquerade