Tag Archives: deportation

Boortmeerbeek Station


Boortmeerbeek Station ~ Transport XX commemoration May 15, 2011 in Boortmeerbeek, Belgium. Film : 20200512 Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

Régine Krochmal ~ tribute


NL – nederlands hieronder / dutch below

EN  – Régine Krochmal ~ May 11, 2012 tribute to a courageous resistance fighter.
Régine Krochmal, who in 1943 courageously escaped from the 20th train from Mechelen to Auschwitz, died May 11, 2012 in Brussels.
That day I made and published a short compilation of images of Régine that I had filmed a year earlier at the Transport XX commemoration in Boortmeerbeek May 15, 2011. ( https://youtu.be/L0Q76tNOLFA at my obsolete channel iClip).
Today May 11, 2020 – 8 years later – I made this remake with improved sound , image , a larger format, and an additional ‘thank you’ from Régine.

Credits
Régine Krochmal
Thanks to friends in Boortmeerbeek.
Remake of May 11, 2012 film ‘Régine Krochmal – a tribute’ filmed May 15, 2011 at the Transport XX commemoration in Boortmeerbeek, Belgium.
Music : Last Post by trumpet player Freddy Verschuren.
Film : Régine Krochmal (20200511 – 20200512) Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

Speech  (translated from dutch)

Never forget that nothing is so powerful as life!
Life gives us gifts continually:
our heart to love – our soul to find true joy – and our conscience to increase our joy, by flexibility of our heart.
Each of us should let his inner wealth flourish.
Like Robert Maistriau, Youra Livschitz and Jean Franklemon have done.
For which we are grateful to them, to this day.

Merci…

News
Update 20200512 : correction – added Last Post in film remake (20200511).

 

NL – Régine Krochmal ~ 11 mei 2012 eerbetoon aan een moedige verzetsstrijdster.
Régine Krochmal, die in 1943 moedig ontsnapte uit de 20e trein van Mechelen naar Auschwitz, stierf op 11 mei 2012 in Brussel.
Die dag maakte en publiceerde ik een korte compilatie van beelden van Régine die ik een jaar eerder had gefilmd bij de herdenking van Transport XX in Boortmeerbeek op 15 mei 2011. (https://youtu.be/L0Q76tNOLFA op mijn verouderde kanaal iClip).
Vandaag 11 mei 2020 – 8 jaar later – heb ik deze remake gemaakt met verbeterd geluid, beeld, een groter formaat en een extra bedankje van Régine.

Credits
Régine Krochmal
Met dank aan vrienden in Boortmeerbeek.
Remake van 11 mei 2012 film ‘Régine Krochmal – een eerbetoon’, gefilmd op 15 mei 2011 bij de herdenking van Transport XX in Boortmeerbeek, België.
Muziek: Last Post van trompettist Freddy Verschuren.
Film: Régine Krochmal (20200511 – 20200512) Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

Speech (originele tekst)

We mogen echter nooit vergeten, dat niets zo sterk is als het leven.
Het leven geeft ons voortdurend geschenken: ons hart om te beminnen – onze ziel om de echte vreugde te vinden – ons geweten om onze vreugde te vergroten, door de soepelheid van ons hart.
Iedere mens moet zijn innerlijke rijkdom, laten openbloeien.
Zoals Robert Maistriau, Youra Livschitz en Jean Franklemon gedaan hebben.
Waarvoor we hen, tot op vandaag dankbaar zijn.

Nieuws

Update 20200512 : correctie – Last Post nu ook in film remake (20200511).

SIMON GRONOWSKI PUSH & PIANO

> EN Below >

NL – SIMON GRONOWSKI PUSH & PIANO
Simon Gronowski’s speech over de PUSH Opera … het genie van Howard Moody, de vele mensen rond de wieg van dit wonder … de emotie van koningin Mathilde van België, en speelt piano tijdens de herdenking van 2019 van Transport XX in Boortmeerbeek.

De nieuwste – nu virtuele – uitvoering van de community opera PUSH met meer dan 150 zangers uit de vier casts en koren uit het Groot Brittanië en België werd vorige week door iedereen zelf thuis opgenomen en is nu online te zien sinds de première op 19 april 2020 via deze link https://youtu.be/-sm1rI-j5iE precies 77 jaar nadat Youra Livschitz, Robert Maistriau en Jean Franklemon Transport XX stopten.

De PUSH-opera is gebaseerd op het verhaal van Simon Gronowski. En het nieuwe virtuele optreden ‘PUSH’ is ook uniek met het nu integreren van beelden van Simon’s leven.

Transport XX herdenking in Boortmeerbeek, België (2019)
Muziek: Simon Gronowski op piano
Film: Simon Gronowski Push & Piano (20200422) Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

EN – SIMON GRONOWSKI PUSH & PIANO
Simon Gronowski speaks – in dutch and french – on the PUSH Opera … the genius of Howard Moody, the many people around the crib of this miracle … the emotion of Queen Mathilde of Belgium , and plays the piano during the 2019 commemoration of the attack of the 20th convoy – Transport XX – on stage in Boortmeerbeek, Belgium.

The latest – now virtual – performance of community opera PUSH with more than 150 singers from the four casts and choruses form the UK & Belgium was made last week by all at home, and is now screening online from the premiere the 19th April 2020 here https://youtu.be/-sm1rI-j5iE … exactly 77 years after the three Brussels resistance heroes Youra Livschitz, Robert Maistriau and Jean Franklemon stopped the Nazi train Transport XX, transporting 1600 Jewish deportees to Auschwitz, and more than 200 prisoners escaped from the train before the German border – that attack is unique in the history of the Holocaust.

The PUSH opera is based on Simon Gronowski’s story. And the new virtual performance film ‘PUSH’ is unique also in now integrating images of Simon’s life – the 11 year old Jewish boy who was pushed from the train – Transport XX – by his mother on the way to Auschwitz , April 19th, 1943.

Commemoration attack Transport XX in Boortmeerbeek, Belgium (2019). Music : Simon Gronowski on piano.
Film : Simon Gronowski Push & Piano (20200422) Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

NOTE

2020023 – update : dutch text added

Virtual Opera PUSH Epilogue ~ Ma Vie N’est Que Miracles

EN

Online virtual PUSH Opera – Finale with giant choir – Lockdown 2020 🇧🇪 🇬🇧 

Online premiere April 19, 2020 – A virtual performance online now of the epilogue of community opera PUSH , entitled : Ma Vie N’est Que Miracles | My life is only miracles – hosted by composer Howard Moody.
More than 150 singers from the UK & Belgium have recorded the finale of PUSH and film editor Shogo Hino has edited the result into a virtual performance uniting the four casts and choruses.

Screening started in the night of the 19th April 2020, exactly 77 years after three Brussels resistance heroes stopped the Nazi train Transport XX,  transporting 1600 Jewish deportees to Auschwitz, and  more than 200 prisoners escaped from the train before the German border.

Based on Simon Gronowski’s story
Epilogue from the opera PUSH – based on the story of Simon Gronowski – an 11 year old Jewish boy who was pushed from the train – Transport XX – by his mother on the way to Auschwitz. 

A virtual performance during the April 2020 Corona virus lockdown by members of the casts from previous productions of PUSH in Battle, Chichester, Salisbury, London and Brussels. 

Composer and librettist Howard Moody on piano, Carlos Bruneel on flute, and with the soloists James Newby, Sheva Tehoval, Tereza Gevorgyan, Ivan Ludlow, Lars Thorkildsen, Ciaran o’Donovan and Eleanor Farmer.
Soundmix and additional production by Adrian Zolotuhin.
Film editing by Shogo Hino. 

Howard Moody Website – https://www.howardmoody.co.uk/

Additional video work from the Miracles project by Michel van der Burg ~ miracles.media ~ and Richard & Karen Bloom. 

With special thanks to Simon Gronowski, and Linda Lovrovic, Sue Kent, Sally Lampitt, Chris Stones, Jill Hoskings, Claire Apel, Jo Nicolai, Philippe Paque, Benoît Giaux, Andrea Frankenthal, and Sarah Ehrlich.

In memory of the three members of the Belgian resistance Jean Franklemon, Robert Maistriau and Youra Livschitz, whose bravery in April 1943 saved the lives of many, as our health workers continue to do today.  

NL

Online virtuele PUSH Opera – Finale met gigantisch koor – Lockdown 2020 🇧🇪 🇬🇧

Een virtuele voorstelling – nu online – van de epiloog van de community opera PUSH, getiteld: Ma Vie N’est Que Miracles | Mijn leven is slechts mirakels – gehost door componist Howard Moody.

Meer dan 150 zangers uit het VK en België hebben de finale van PUSH opgenomen en filmeditor Shogo Hino heeft het resultaat bewerkt tot een virtuele uitvoering die de vier casts en koren verenigt.

De online vertoning begon in de nacht van 19 april 2020, precies 77 jaar nadat drie Brusselse verzetshelden de nazi-trein Transport XX stopten – die 1600 Joodse gedeporteerden naar Auschwitz vervoerde –  waarbij meer dan 200 gevangenen uit de trein ontsnapten nog voor de Duitse grens.

Gebaseerd op het verhaal van Simon Gronowski.

Finale uit de opera PUSH – gebaseerd op het verhaal van Simon Gronowski – een 11-jarige Brusselse joodse jongen, die  door zijn moeder uit de Transport XX trein naar Auschwitz werd geduwd.

Een virtuele uitvoering tijdens de  Corona-virus lockdown in april 2020 door leden van de casts uit eerdere producties van PUSH in Battle, Chichester, Salisbury, Londen en Brussel.

Componist en librettist Howard Moody op piano, Carlos Bruneel op fluit en met de solisten James Newby, Sheva Tehoval, Tereza Gevorgyan, Ivan Ludlow, Lars Thorkildsen, Ciaran o’Donovan en Eleanor Farmer.

Soundmix en aanvullende productie door Adrian Zolotuhin.

Film editing door Shogo Hino.

Howard Moody-website – https://www.howardmoody.co.uk/

Extra videowerk uit het Miracles-project van Michel van der Burg ~ miracles.media ~ en Richard & Karen Bloom.

Met speciale dank aan Simon Gronowski en Linda Lovrovic, Sue Kent, Sally Lampitt, Chris Stones, Jill Hoskings, Claire Apel, Jo Nicolai, Philippe Paque, Benoît Giaux, Andrea Frankenthal en Sarah Ehrlich.

Ter nagedachtenis aan de drie leden van het Belgische verzet Jean Franklemon, Robert Maistriau en Youra Livschitz, wiens moed in april 1943 het leven van velen heeft gered, zoals onze gezondheidswerkers vandaag de dag nog steeds doen.

FR

Opéra virtuel PUSH en ligne – Finale avec choeur géant – Lockdown 2020 🇧🇪 🇬🇧

Une performance virtuelle en ligne de l’épilogue de l’opéra communautaire PUSH, intitulée: Ma Vie N’est Que Miracles – mise en musique par le compositeur Howard Moody.

Plus de 150 chanteurs du Royaume-Uni et de Belgique ont enregistré la finale de PUSH et le monteur Shogo Hino a édité le résultat en une performance virtuelle réunissant les quatre castings et chœurs.

La mise en ligne a commencé dans la nuit du 19 avril 2020, exactement 77 ans après que trois héros de la résistance bruxelloise aient arrêté le Vingtième Convoi nazi transportant 1600 déportés juifs à Auschwitz, et que plus de 200 prisonniers se soient échappés du train avant la frontière allemande. 

Basé sur l’histoire de Simon Gronowski.

Épilogue de l’opéra PUSH – basé sur l’histoire de Simon Gronowski – un garçon juif de 11 ans qui a été poussé du train – le Vingtième Convoi – par sa mère sur le chemin d’Auschwitz.

Une performance virtuelle lors du confinement imposé par le Coronavirus en avril 2020 par des membres des castings des productions précédentes de PUSH à Battle, Chichester, Salisbury, Londres et Bruxelles.

Le compositeur et librettiste Howard Moody au piano, Carlos Bruneel à la flûte et les solistes James Newby, Sheva Tehoval, Tereza Gevorgyan, Ivan Ludlow, Lars Thorkildsen, Ciaran o’Donovan et Eleanor Farmer.

Mixage et post-production par Adrian Zolotuhin.

Montage du film par Shogo Hino.

Site Web de Howard Moody – https://www.howardmoody.co.uk/

Œuvre vidéo supplémentaire du projet Miracles de Michel van der Burg ~ miracles.media ~ et Richard & Karen Bloom.

Remerciements particuliers à Simon Gronowski et Linda Lovrovic, Sue Kent, Sally Lampitt, Chris Stones, Jill Hoskings, Claire Apel, Jo Nicolai, Philippe Paque, Benoît Giaux, Andrea Frankenthal et Sarah Ehrlich.

En mémoire des trois membres de la résistance belge Jean Franklemon, Robert Maistriau et Youra Livschitz, dont la bravoure en avril 1943 a sauvé la vie de beaucoup, comme notre personnel actif dans le secteur des soins de santé continue de le faire aujourd’hui.

Notes

20200420 – update text – added dutch & french text section (merci Philippe Renette pour la relecture du texte français de cet article).

Ateliers Monnaie PUSH

Ateliers Monnaie PUSH
Kids enter the Brussels’ Ateliers La Monnaie / De Munt last year March 14 , 2019 , for the Belgian premiere of the community opera PUSH – a community project – based on the story of Simon Gronowski , holocaust survivor and a Brussels resident. The Belgian queen Mathilde was attended by Simon Gronowski and family. After the show , just before all had left, Amos Suchecki (from the chorus Choeurs d’enfants de la Monnaie) sings me this song a cappella in the hallway – here in the background of this video clip.

April 19th 2020 – Ma Vie N’est Que Miracles –
Tomorrow, April 19th 2020, a special virtual performance of the finale of PUSH – “Ma Vie N’est Que Miracles” – will premiere Online hosted by Howard Moody, Composer – with more than 150 singers from the UK and Belgium (Bexhill, Brussels, Chichester and Salisbury) – exactly 77 years after Simon Gronowski was helped by his mother Chana to jump from the 20th train to Auschwitz after three Resistance heroes stopped this Nazi train transporting 1600 Jewish deportees.
Film : Ateliers Monnaie PUSH (20200418) Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

Deportation Train


Deportation Train
Deportation train departure 19 May 1944 at the dutch Westerbork transit camp filmed by Rudolf Breslauer. Shortly thereafter 20 km north in the dutch town Assen, train cars are added from the belgian Transport XXV (25) from transit camp Kazerne Dossin (Dossin barracks) in Mechelen, and the combined transport with Jews, Sinti and Roma, including Settela Steinbach, continues to the east …

Filmed by Rudolf Breslauer 19 May 1944 in Camp Westerbork, Netherlands. From Westerbork film montage reel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | OpenImages.
BUM20200415_31_19440519 .
Deportation Train (20200414 v20200415) Michel van der Burg | Settela.com

Transport XX ~ Mark De Geest

Transport XX ~ Mark De Geest
NL – Transport XX . Bestemming Auschwitz. Een historische roman van Mark De Geest (1951) filmmaker in Belgie. Uitgever Horizon. Paperback 9789492958365 E-book 9789492958372 . Vandaag uitgekomen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in België meer dan 25.000 Joden vanuit de Dossinkazerne in Mechelen per trein naar Auschwitz gedeporteerd. Drie jongemannen uit Brussel besluiten tot actie over te gaan en beramen een levensgevaarlijk plan om een volgende trein te stoppen en zoveel mogelijk gevangenen te bevrijden. Op 19 april 1943 vertrekt Jodentransport XX met 1.631 mannen, vrouwen en kinderen. Gewapend met slechts één pistool staan de drie jongemannen klaar om de trein tot stoppen te dwingen…
Meer dan 10 jaar geleden al raakte Mark De Geest geboeid door de overval op Transport XX. Hij hoopte er een film over te maken, en die plannen liggen nog op tafel, maar eerst is er nu deze historische roman.

Transport XX ~ Mark De Geest
EN – Historical novel (Dutch language) ‘Transport XX . Destination Auschwitz’ by Belgian filmmaker and author Mark De Geest .
More than 10 years ago Mark De Geest became fascinated by the attack on Transport XX. He hoped to make a film about it, and those plans are still in place , but he now publishes this historical novel first. Paperback 9789492958365 E-book 9789492958372 available from today.
I preordered all , and expect the e-book in the Apple Book Store later today (March 13, 2020).

English intro below from the online documentary film “Transport XX to Auschwitz” – https://michelvanderburg.com/2013/04/19/transport-xx-to-auschwitz/ .

During the Nazi occupation of Belgium 28 train convoys with over 25,000 Jews and 351 Roma left Mechelen towards the Auschwitz extermination camp.
On the night of April 19, 1943, the 20th transport headed East with 1631 Jewish passengers crammed into 40 cattle cars.
This ‘Transport XX’ left the Mechelen transit camp ‘Kazerne Dossin’ at 10 pm. and was attacked and stopped some 30 minutes later outside Brussels – near Boortmeerbeek.
Armed with only 1 pistol, pliers and an improvised red hurricane lamp the three young Belgians Robert Maistriau, Jean Franklemon, and Youra Livschitz – old schoolmates – stopped the train by putting the red lamp in the middle of rails. They were able to open one of the cattle cars and liberated 17 men and women. Another more than 200 prisoners escape from the train before the German border.

Book : Transport XX – Bestemming Auschwitz. Mark De Geest ISBN 9789492958365 | horizon.be

Film : 20200313 Michel van der Burg | michelvanderburg.com | 1-memo.com