Tag Archives: deportation

History One Minutes In Paradiso

November 28, 2010 (tonight 6 years ago) the Dutch Museum of National History and The One Minutes presented a selection of videos about Dutch History (and personal history of dutch) at the festival “Waar Geschiedenis Begint” (Where history starts) in Paradiso, Amsterdam.

Artists and art students were asked to make a one minute video about where history starts. Special host is artist and theater director Steven de Jong.

This short doc shows the premiere of the 1 minute film “Transport XX – face to face” ( full details here at michelvanderburg.com ) and screening (full or partially) of some others including “Aap Noot Mies” ( by Barry van der Rijt – barryvanderrijt.com – here at The One Minutes Vimeo  )

BBC News – Opera PUSH tells how a young boy escaped Auschwitz horror

transport-xx-to-auschwitz-scene-chana-and-ita-gronowski

BBC News – 2 October 2016 – now with online video (click image above)

How a young boy escaped Auschwitz horror

A new opera tells the story of how 11-year-old Simon Gronowski escaped incarceration in Auschwitz in 1943, after being pushed from the train transporting the family to the camp by his mother.

Note
Source of this BBC film poster image – of Simon’s mother Chana (Kaplan) Gronowski, and his sister Ita – is our doco Transport XX to Auschwitz –  available online via Richard Bloom’s youtube channel.
More info on this film is posted at this site in this post : Documentary film “Transport XX to Auschwitz

International School for Holocaust Studies acquired films

International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel - Photo : Yad Vashem

International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel – Photo : Yad Vashem

The media collection of Yad Vashem’s International School for Holocaust Studies acquired this month – July 2016 – the DVDs of two of our documentary films :

1) The 2016 film of the premiere play “Celui Qui M’A Rendu Mon Âme” – the French-spoken adaptation of the play “Who returned my soul… “ originally by Kelly D. Brock – that retells the stories of 10 holocaust survivors – now by students of the Saint-Sépulcre school in Liege , Belgium (Philippe Renette – Centre Scolaire S2J.eu / Michel van der Burg – michelvanderburg.com). Online available and documented via this post CELUI QUI M’A RENDU MON ÂME.

2) The 2012 documentary “Transport XX to Auschwitz” – a film by Karen Lynne & Richard Bloom and Michel van der Burg. The attack on this 20th deportation train in Belgium – by three young men – the rescue, and the many escapes and escape attemps are documented in this film by the first-hand accounts of one of the attackers, people that jumped from the train and survivors who returned from Auschwitz. The film is online available and fully documented via this post Documentary film “Transport XX to Auschwitz”.

Link to the International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel

BELLA CIAO … Transport XX

Now also live on YouTube.

The Crescendo choir (conductor : Urbain Van Asch) sings Bella Ciao during today’s Transport XX commemoration in Boortmeerbeek , Belgium
① memo 20160417 ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Witness – Francine Mayran

① memo 20160515 ~ Witness – Francine Mayran ~ Passive witnesses, guilty witnesses? — Francine Mayran’s memory track at the commemoration of Transport XX — May 15 , 2011 in Boortmeerbeek , Belgium.
Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Translation in captions (subtitles) will follow later in an optimized video.
For now – below text Dutch translation.

Toespraak Francine Mayran *

Toen Marc Michiels mij uitnodigde om deel te nemen aan de herdenkingsplechtigheid voor het XXste konvooi, heb ik geen moment geaarzeld. Op dit ogenblik loopt er van mij een tentoonstelling : “Passieve getuigen, schuldige getuigen?” in het fort van Breendonk. “Passieve getuigen, schuldige getuigen?” omvat schilderijen, teksten en keramiek van mijn hand, en wil de positie van getuigen ten aanzien van de geschiedenis in vraag stellen. Hier in Boortmeerbeek de houding herdenken van drie jonge mannen die resoluut de passiviteit afwezen en zich hebben verzet tegen de onverschilligheid, gaf voor mij een extra dimensie aan mijn werk rond herinnering.
Ik zal hier zo goed mogelijk proberen uitleggen (in zoverre ik dat zelf al helemaal begrepen heb) hoe ik er toe gekomen ben om de Shoah te schilderen, en met welke bedoeling ik dit heb gedaan. Dit heeft geleid tot de uitgave van het boek “La Shoah et son ombre” (De Shoah en zijn schaduw) en het opzetten van een serie tentoonstellingen omtrent herinneringen aan de Shoah doorheen Europa. Vandaag loopt het spoor van de herinnering naar Breendonk en Boortmeerbeek. U kan vandaag ook kennis maken met mijn schilderijen en teksten in een kleine tentoonstelling die ingehuldigd zal worden na deze herdenking in het gemeentehuis van Boortmeerbeek .
Ik schilder al heel mijn leven. Drie jaar geleden is mijn kleurenpallet helemaal veranderd, zonder te weten waarom. Vrolijke, levendige, expressieve kleuren ruimden de plaats voor meer sombere tinten. Ik wist toen nog niet dat de Shoah reeds door mijn hoofd dwaalde, en ook in mijn doeken. Ik heb dit pas een jaar later ontdekt toen foto‟s van weggevoerden zich aan mij hebben opgedrongen.
In de woorden van schilder Samuel Bak was ik het niet die koos voor de Shoah, maar was het de Shoah die mij koos om getuigenissen uit te dragen. Het schilderen werd mij als het ware opgelegd om over te brengen wat eigenlijk niet overgebracht kan worden, namelijk volkerenmoord op mannen, vrouwen en kinderen wiens enige misdaad het was Jood te zijn, of zigeuner. Net zoals er gebeurd is bij zovele anderen zoals de Armeniers in 1915, de Cambodjanen in 1975 of de Tutsi in Rwanda in 1994.
Het zijn eerst en vooral landschapstekeningen die ons een immer actuele vraag doen stellen: “Hoe kan men de voortekenen van een genocide- drama herkennen vooraleer het te laat is?”
Het is moeilijk toe te geven, maar het gebeurde hier, bij jullie, bij ons, dichtbij, dicht bij ons. Het was verschrikkelijk, onmogelijk, onbegrijpelijk, bijna-onuitspreekbaar.

* Vertaling Frans → Nederlands door Paul Van den Ende / Marc Michiels

Souvenir Simon

① memo 20160511 ~ Souvenir Simon ~ Richard Bloom writing for Simon Gronowski a souvenir on the flyer of our film documentary « Transport XX to Auschwitz » in Kazerne Dossin , Mechelen, Belgium – May 11, 2014.
I finally saw Karen and Richard Bloom in the flesh in Amsterdam , May 10, 2014 – after years of working together ‘in the cloud’ from opposite sides of the ocean on our film documentary « Transport XX to Auschwitz » . Next day, May 11, we drove together from Amsterdam to Mechelen ,  to meet up with Simon Gronowski and friends in the Kazerne Dossin in Mechelen , Belgium.

Que Siga el Calor – Samuel Truzman & Simon Lapscher

① memo 20160505 ~ Que Siga el Calor – Samuel Truzman & Simon Lapscher

In loving memory of those who lived, and those who live …
An original song by Samuel Truzman , Simon Lapscher, and Moshe Bitton …
With the film of portraits from “Transport XX Face To Face” by Michel van der Burg – matched to the song …
A special co-production for Yom HaShoah – Holocaust Memorial Day 2016.

With subtitles : Spanish & English subtitles if you turn on CC.

Comment by Samuel Truzman :
“Esta canción la escribimos cuando teníamos 16 años, con unos amigos con los que tenía una banda que se llamaba So Seven. La fuerza y el impacto de la canción y el sentimiento es el mismo, nunca olvidar.
Escrita por: Simon Lapscher, Bimbi y yo.”

English translation of Samuel’s comment (by me):
“This song we wrote when we were 16 years with some friends that had a band called So Seven. The strength and impact of the song and the feeling is the same, never forget.
Written by: Simon Lapscher, Bimbi and Samuel Truzman.”

Lyrics:
Incierta la vida, la realidad.
Una vez más pierde su integridad.
Estabas sentado en la cama de nana pensabas salir a jugar.
¿Cuándo tendrás edad para aprender a morir?
¿Cómo entender que allí muere su infancia?
Hombres extraños se llevan a papá.
No encuentras la luz.
Baja el sol, y tu sediento dentro de un vagón y vas perdiendo la ilusión, ya no te cubre la gracia.
Alza su voz, está impaciente.
¿Porqué el conductor que mueve al tren no advirtió, que era el tren de la muerte?
Así lamentable es la humanidad, ella se esconde la verdad.
Pero aquel niño que ni pudo comenzar pudo ser el capitán de este barco que no sabe navegar.
Yo, tú, él, fuimos todos errantes al andar.
La muerte del judío se proclamó, el reía sin compasión, el grito de aquel niño nos quemó, que siga el calor.

La muerte del judío se proclamó, el reía sin compasión, el grito de aquel niño nos quemó, que siga el calor.
Incierta la vida, la realidad.

Lyrics Translation :
Uncertain life, reality.
Once again loses its integrity.
You were sitting on nana’s bed thinking about going out to play.
When will you be old enough to learn how to die?
How to understand that here is where his childhood dies?
Strange men are taking Dad away.
And you can’t find the light.
The sun goes down, and you’re thirsty inside a wagon, you’re starting to lose your illusion.
Grace no longer covers you.
She raises her voice, and is impatient.
Because the train’s driver did not warn her that she was on the death train?
So pitiful is humanity, she hides the truth.
But that child who was not given a start, could have been the captain of this ship that knows not how to navigate.
Me, you, him, we are all wanderers in our walk.
The death of the jew was proclaimed, and he was laughing mercilessly.
The cry of that child burned us, let the heat continue.

The death of the jew was proclaimed, and he was laughing mercilessly.
The cry of that child burned us, let the heat continue.
Uncertain life, reality.

More info on TRANSPORT XX

Post and original 2009 film version : TRANSPORT XX – installation Brussels

Newer film versions (with description at the Vimeo site) :
Transport XX – face to face
Transport XX – face to face (2012)

A special 1 minute film “Transport XX face to face” was selected in 2010 by The One Minutes and the dutch Museum of National History (innl) for the ‘Where history starts’ event on Nov 28th, 2010 in Paradiso, Amsterdam (Netherlands).

Documentary film “Transport XX to Auschwitz