Tag Archives: testimony

Simon Stompin’ at the Saint Sépulcre | 20221119


Simon Stompin’ at the Saint Sépulcre | 20221119 | Miracles•Media | Rushes with a rough cut for Miracles film – vibrant memories – not forgotten – that vibrant testimony , swinging jazz of Simon Gronowski Stompin’ at the Saint-Sépulcre school in Liège (BE).
Thanks to friends Philippe Renette, Simon Gronowski, Koenraad Tinel (Photo Dieter Telemans featured in Der Welt , Saturday 16th Nov 2013 – Feinde wie wir, by Felix Stephan) and help by Patrick (sound), staff Marc Belleflamme, André Hérin, teachers Christine Marchal, Ingrid Lothe, others, and the Saint-Sépulcre students participating that 19 november 2013 , today 9 years ago, during this unique human adventure. They hosted 3 sessions that day. Time to share … waiting for the film is taking long … here rushes with a rough cut ..enjoy! Filmed by Michel van der Burg at the Station Luik-Guillemins – Liège-Guillemins, in Luik, and Institut Saint-Sépulcre , Liège (BE), 19 november 2013. License info: Simon Stompin’ at the Saint Sépulcre | 20221119 | Michel van der Burg | Miracles•Media | @michelvanderburg | TakeNode ID: 94510c1e-1ae4-42a3-9467-251dafd4c9ad

TAGS #Stompin #music #jazz #swing #documentary #MiraclesProject #SimonGronowski #SaintSépulcre #KoenraadTinel #DieterTelemans #photography #art #newspaper #news #DerWelt #PhilippeRenette #FelixStephan #train #station #Guillemins #education #student #yard #school #holocaust #testimony #survivor #Luik #Liège #TransportXX #Auschwitz #paino #church #stained #glass #Belgium #TakeNode #MiraclesProject #MiraclesMedia #michelvanderburg

Gestapo Methods | Evrard Voorpijls

Evrard Voorpijls – Belgian political prisoner , resistance fighter – told a grim story on Gestapo torture methods, during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.
Evrard Voorpijls (born 6 March 1923) died at the age of 89 (March 5, 2013) in the town he was born, in Maaseik, Belgium.

First post 20210520 – Updated film (for music copyright reasons dd 20210521 by shortened film edition, with replacement of the Belgian national anthem ‘La Brabançonne’ by an U.S. Navy performance of François Van Campenhout’s composition (public domain retrieved from commons.wikimedia.org) .

TRANSCRIPT

Ik ben aangehouden geworden, nieuwjaar 1944.

Ik werd overgebracht van Maaseik naar Hasselt, naar de gevangenis.

En de tweede dag dat ik in die gevangenis zat in Hasselt, heeft de Sicherheitsdienst die gehuisvest was op de Havermarkt te Hasselt, recht tegenover het gerechtshof …

Ik werd daar naartoe gebracht.
En met handen op de rug achter de stoel gebonden.

Scherp licht op mijn ogen gezet.

En ze hadden juist, de opdracht, wat ik deed in de weerstand.

Ik werd ondervraagd, en ik heb dat altijd doen afschreeuwen.

Ik werd beschuldigd, dat ik wapens en munitie van Wallonie naar Maaskant bracht.

Dat ik de sluikpers verspreidde – dat was in die tijd de ‘De Rode Vaan’.

Ik heb Russische en Franse krijgsgevangen – die ontvlucht waren – heb ik geholpen.

En eventueel zelfs piloten die ik aangewezen kreeg, dat ik die dan naar een weerstands-huis moest brengen, en van daaruit gingen ze dan terug naar Engeland, over Frankrijk en Spanje.

Ik heb het altijd afgeschreeuwd, waarvan ik beschuldigd werd.

En ik heb gezegd tegen de ondervragers:
Hoe kan ik dat gedaan hebben ?

Ik, als mijnwerker, want …

Als mijnwerker, was het geluk onder den oorlog – ge werd nooit naar Duitsland gevoerd, want ge werkte voor de Duitsers – daar werd wel sabotage gepleegd in de kolenmijnen.

Ze hebben mij geslagen en gestampt.
Totdat ik bewusteloos neerviel op de vloer.

Ik kreeg een kom water over mijn gezicht gesmeten.
Terug … ondervraagd , drie dagen aan één stuk.

Dan hebben ze me weer terug naar de gevangenis gebracht in Hasselt.

En de week daarna zijn we overgebracht worden, naar Antwerpen, naar de Begijnenstraat, naar de Wehrmacht gevangenis.

Daar ben ik dan ondervraagd geworden door de Gestapo in de Dellafaillelaan onder in de kelder.

Toen ze mij daar binnen brachten – zag ik bloedplekken op de muren.
Toen begon ik toch een beetje te bibberen, zal ik maar zeggen.

Maar van de ene kant – ik ben een stijfkop.
En dat ben ik nog – wat ik voor heb , dat moet gebeuren.

Ze hebben me weer ondervraagt .
Dezelfde vragen gesteld als in Hasselt.

Ik bleef altijd hetzelfde zeggen.

En te lange laatste, na 3-4 dagen ondervraging…
…hebben ze mij duimschroeven opgezet –
op deze vingers – want dat zijn de pijnlijkste vingers , als ge aan het werk zijt.

Nog niet bekennen – aandraaien , aandraaien, aandraaien – nog niet toegeven.

En toen, hebben ze tandenstokers onder mijn nagels geklopt.

Nog niet toegeven.
En toen, hebben ze ijskoud, die nagels uitgetrokken.

En als ge wilt – ge kunt het zien :
Ze zijn mismaakt – en met die handen kan ik niet veel doen.

Zelfs de grote tenen – hebben ze de nagels uitgetrokken.

Dat was hier bij de ondervraging door de Gestapo.

Marc Van Roosbroeck (voorzitter) : Dank u wel Evrard, voor deze zeer moedige getuigenis.

TRANSLATION (20210525) by Michel van der Burg

I have been apprehended, New Year 1944.

I was transferred from Maaseik to Hasselt, to prison.

The second day in that prison…
taken to the Sicherheitsdienst…
housed at the Havermarkt in Hasselt…
right in front of the court.

I was taken there.

And…with hands behind my back…
tied to a chair.

Bright light, put on my eyes.

They were right…about my assignment…
what I was doing in the resistance.

I was interrogated…
and that, I always have screamed away.

I was accused, of bringing weapons and ammunition,
from Wallonia to the Maaskant.

That I distributed the clandestine press…
that was ‘De Rode Vaan’ at the time.

I helped Russian and French prisoners of war, who had fled.

And, on occasion, even pilots that I was assigned.

I had to take them to a resistance house…
from which they went back to England – over France and Spain.

I have always denied their accusations.

And I said to the interrogators:
How could I have done that?

Me, as a miner, because…

As a miner…luck was…during the war…
you were never taken to Germany…
because, you worked for the Germans…
though, sabotage was committed there in the coal mines.

They hit and kicked me.
Until I fell unconscious on the floor.

I got a bowl of water thrown in my face.
Then, interrogated again, three days in a row.

Then, they brought me back to prison, in Hasselt.

And the week after, we were transferred…
to Antwerp, to the Begijnenstraat, to the Wehrmacht prison.

There, I was interrogated by the Gestapo…
in the Dellafaillelaan, in the basement.

When they brought me in there…
I saw blood stains on the walls.

Then, I started to shiver a bit…so to speak.

But on the other hand…I’m a pigheaded person.
And I still am : what I’m planning, that must be done.

They interrogated me again.
Asked the same questions as in Hasselt.

I always kept saying the same thing.

And finally, after 3-4 days of interrogation…
they put thumbscrews on me…
on these fingers…
because, those are the most painful fingers…
when you are at work.

Still don’t confess…
tighten, tighten, tighten…
still don’t give in.

And then, they knocked toothpicks under my fingernails.

Still don’t give in.
And then, they icily, pulled those nails out.

And if you like…
you can see it :
they are deformed…
and I can’t do much with those hands .

Even the big toes…they have pulled out the nails.

That was here at the Gestapo interrogation.

Marc Van Roosbroeck (chairman) : Thanks for this very courageous testimony.

Credits

Testimony by Evrard Voorpijls during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.

Transcript & Translation (20210525) by Michel van der Burg.

Gestapo Methods | Evrard Voorpijls | 20210520 2nd edition 20210521 | Michel van der Burg | Settela•Com 

News

20210525 – English translation CC added in YouTube video. Both transcript (Flemish) and translation added in website post.

TAGS #EvrardVoorpijls #Gestapo #resistance #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #partisan #MarcVanRoosbroeck #Weerstand #torture #Belgium #political #prisoner #testimony #Tongeren #holocaust #witness #Maaseik #Antwerpen #getuigen #education #school #Evrard #Voorpijls

Updates

20220604 – changes credit line

Tulip Bulbs War Food Holland 1944-1945

Tulip Bulbs War Food Holland 1944-1945 (silent film) ~
My mother did not tell me much and no details on her experiences in World War 2, except for the Hongerwinter (“Hunger winter”) – the Dutch famine of 1944–45 – that she had to eat tulip bulbs.
The famine was caused by a German blockade plus the harsh winter blocking alternative water routes, that cut off food and fuel shipments to the western Netherlands were food stocks rapidly ran out in the large cities of The Hague, Rotterdam, and Amsterdam. Tulip bulbs and sugar beets were commonly consumed.
March 25 this year I posted a more detailed ‘biography’ and the silent film ‘Eating Tulip Bulbs’ (20200325) a silent film using photographs captured during this ‘Hunger winter’ 1944-1945 by Menno Huizinga in Holland (mainly in The Hague).
Today I found this Dutch cinema news reel from Polygoon-Profilti published March 1945 with an impression of the daily food ration for the starving population of Holland at the end of the hunger winter. One sees the preparation of tulip bulbs, sugar beets, peas and cabbage soup. Also the use of an emergency stove. Courtesy of Netherlands Institute for Sound and Vision (Open Images).
Tulip Bulbs War Food Holland 1944-1945 | 20201226 | Michel van der Burg | Settela•Com

Updates

20220604 – Changes credit line

Eating Tulip Bulbs ~ Hunger Winter Holland 1944-1945

Eating Tulip Bulbs ~ Hunger Winter Holland 1944-1945 .
(silent film)
My mother did not tell me much and no details on her experiences in World War 2, except for the Hongerwinter (“Hunger winter”) – the Dutch famine of 1944–45 – that she had to eat tulip bulbs.

As children in the 1950s our mother always told us to finish and clean our plates (and pretty large portions, served by our parents) , before being allowed to leave the table. The one thing we were regularly reminded of was the famine my mother and others had experienced…and that she even had to eat tulip bulbs – then a 16-year old teenager living (with her parents) in the city of The Hague during the Dutch famine of 1944–45.
The famine was caused by a German blockade plus the harsh winter blocking alternative water routes, that cut off food and fuel shipments to the western Netherlands were food stocks rapidly ran out in the large cities of The Hague, Rotterdam, and Amsterdam . Tulip bulbs and sugar beets were commonly consumed. Trees in The Hague city woods (like Scheveningse Bosjes shown in the film) were cut , and in the end furniture and houses were dismantled to provide fuel for heating.
When the famine was worst and deaths were reaching a peak , the Bezuidenhout neighbourhood of The Hague – were my mothers family lived – was bombed by British bomber crews with the wrong coordinates flying in fog and clouds, causing widespread death and destruction. More on that ‘Bombing of the Bezuidenhout’ later this month.

Menno Huizinga (1907–1947) took photographs illegally during the occupation , mainly in his hometown The Hague in Holland. He was a member of the group of Dutch photographers ‘De Ondergedoken Camera’ (1943-1945) – The Underground Camera – doing resistance work during the Second World War.

‘Eating Tulip Bulbs ~ Hunger Winter Holland 1944-1945’ is a silent film by Michel van der Burg , using photographs captured during this ‘Hunger winter’ 1944-1945 by Menno Huizinga in Holland (mainly in The Hague) from the public domain collection of the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies , curated by Dutch Network War Collections (NOB) for WO2 Open Data Depot via Wikimedia Commons.

Credits
Photographs by Menno Huizinga, Holland 1944-1945 | NIOD | WO2 Open Data Depot | Wikimedia Commons.
Film : Eating Tulip Bulbs | 20200325 | Michel van der Burg | Settela•Com – CC BY 4.0

Album Didier Jans Presentation


FR – Le chanteur Didier Jans et Béatrice Dethy, auteur de ses chansons, ont présenté ensemble leur dernier album “Remettre à zéro les compteurs” à Simon Gronowski, après avoir été témoin du témoignage de Simon devant les élèves du Centre d’enseignement libre S2J, mardi 19 février 2019 à l’Institut Saint-Sépulcre , Liège, Belgique.

LIBÉRÉS – en hommage à l’amitié entre Simon Gronowski et Koenraad Tinel
L’album comprend la chanson LIBÉRÉS – réalisée en hommage à l’extraordinaire amitié entre Simon Gronowski et Koenraad Tinel – et inspirée du télé documentaire belge ‘Enfants de guerre’ (de la réalisatrice flamande Marianne Soetewey – VRT, 2012) et du livre ENFIN LIBÉRÉS (2013, Renaissance du Livre) que Simon et Koenraad ensemble fait sur leur amitié.
Didier et Béatrice ont présenté leur album à Koenraad Tinel il y a deux semaines (lien ci-dessous).

LIBÉRÉS – Didier Jans – album Remettre à zéro les compteurs

EN – Singer Didier Jans and Béatrice Dethy, author of his songs, together presented their latest album ‘Remettre à zéro les compteurs’ (Push The Reset Button) to Simon Gronowski , after witnessing Simon’s testimony for students of the S2J school center (Centre d’enseignement libre S2J) last tuesday Feb. 19 , 2019 in the Saint-Sépulcre Institute in Liège , Belgium.

LIBERATED – tribute to the friendship between Simon Gronowski and Koenraad Tinel
The album includes the chanson ‘Liberated’ (LIBÉRÉS)- made in tribute to the extraordinary friendship between Simon Gronowski and Koenraad Tinel – was inspired by the belgian tv documentary War Children (flemish director Marianne Soetewey- VRT, 2012) , and the book Liberated at Last (ENFIN LIBÉRÉS – 2013, Renaissance du Livre) that Simon and Koenraad together made on their friendship .
Didier and Béatrice presented Koenraad Tinel their album two weeks ago (link below).

① memo 20190224 ~ Album Didier Jans Presentation

Links :

Didier Jans
http://www.didierjans.com

Push The Reset Button – Album Didier Jans
(presentation to Koenraad Tinel)
https://michelvanderburg.com/2019/02/12/push-the-reset-button-album-didier-jans/

LIBERES chanson Liberated , Didier Jans
https://michelvanderburg.com/2018/11/20/liberes-chanson-didier-jans-2/

Finally liberated after 70 years
https://michelvanderburg.com/2013/03/13/finally-liberated-fr/

Liberated at Last – book presentation
https://michelvanderburg.com/2013/05/10/finally-liberatated-no-blame-no-victim-book-presentation-30-april-2013-in-brussels/mvdb20130430-165947_frames01/

The Last Witnesses


① memo 20170520 ~ The Last Witnesses ~ Closing ceremony at the presentation of the dutch book “De Laatste Getuigen” telling the stories of over 80 survivors ( ISBN 9789054877370 ) with a panel discussion with the survivors Staf Schaerlackens , Max De Vries , Elisabeth ‘Lieske’ Vossen , and Evrard Voorpijls , and presentations by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) , Gert De Nutte (publisher ASP) Rudi Beken , Herman Vandormael, and Patrick Dewael (mayor of Tongeren) on 20 May 2011 , Tongeren , Belgium

International School for Holocaust Studies acquired films

International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel - Photo : Yad Vashem

International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel – Photo : Yad Vashem

The media collection of Yad Vashem’s International School for Holocaust Studies acquired this month – July 2016 – the DVDs of two of our documentary films :

1) The 2016 film of the premiere play “Celui Qui M’A Rendu Mon Âme” – the French-spoken adaptation of the play “Who returned my soul… “ originally by Kelly D. Brock – that retells the stories of 10 holocaust survivors – now by students of the Saint-Sépulcre school in Liege , Belgium (Philippe Renette – Centre Scolaire S2J.eu / Michel van der Burg – michelvanderburg.com). Online available and documented via this post CELUI QUI M’A RENDU MON ÂME.

2) The 2012 documentary “Transport XX to Auschwitz” – a film by Karen Lynne & Richard Bloom and Michel van der Burg. The attack on this 20th deportation train in Belgium – by three young men – the rescue, and the many escapes and escape attemps are documented in this film by the first-hand accounts of one of the attackers, people that jumped from the train and survivors who returned from Auschwitz. The film is online available and fully documented via this post Documentary film “Transport XX to Auschwitz”.

Link to the International School for Holocaust Studies at Yad Vashem , Jerusalem , Israel