New posts at michelvanderburg.com | imichel•com | 20120731

Apple decided with the move from MobileMe to iCloud, to stop hosting client web sites. So, I moved my michelvanderburg.com site last month to WordPress for hosting. This now also allows me easy posting, and for now new posts (as well as older content from this blog here* ) will be published at michelvanderburg.com .

Update June 27, 2022 – All post from imichel.com have been republished last week on both michelvanderburg.com  and 1-memo.com . Video’s embedded in posts and missing now in this blog – because they originated from my second youtube ‘iClip’ which was archived (thus no longer available) some years ago – have been replaced with new editions in the republished posts. Further ,  problems with links no longer working , were addressed.

Posted by michelvanderburg – Tuesday, July 31, 2012

Updates

*Republished 20220622 by Michel van der Burg | michelvanderburg•com , from imichel•com | imichel•blogspot•com | 20120731

Finished (finally) today – June 22, 2022 – republishing all posts from imichel•com | imichel•blogspot•com at both current sites michelvanderburg.com and 1-memo.com .

Republished posts (updated for missing links and with new (remastered) video editions – when needed – are found searching for ‘imichel’ at these sites :

https://michelvanderburg.com/?s=imichel

and

https://1-memo.com/?s=imichel

Update June 27, 2022 – updated post on  imichel.com

TAGS #republish #imichel #imichelcom #blogspot #blogger #1Memo #michelvanderburg

Transport XX – One Minute in Paradiso, Amsterdam | imichel•com | 20111214

English text below | texte Français ci-dessous

Deze opname van de vertoning van de Transport XX one-minute film in Paradiso in Amsterdam vorig jaar (Nov. 28, 2010) werd vandaag online gezet.*

Amsterdam – Paradiso Nov. 28, 2010 – The One Minutes – Waar Geschiedenis begint…

Waar Geschiedenis Begint …
Op zondag 28 november 2010 presenteerde het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de “Waar Geschiedenis Begint” show in Paradiso, Amsterdam. Geschiedenisfilms van één minuut passeerden de revue … Gastheer is kunstenaar en theatermaker Steven de Jong. Meerdere schermen tegenover elkaar in Paradiso zorgden voor goed zicht op de vertoning.

Waar begint geschiedenis?
Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes vroegen filmmakers en studenten van Nederlandse Kunstopleidingen om een one minute video te maken over waar hun geschiedenis begint. Bijvoorbeeld bij de naam van hun grootmoeder, de straat waarin ze wonen of beelden van verlies, liefde, trouw en inzicht.

Over “Transport XX”
Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: met fotografische portretten van 1200 van de 1631 joodse gevangenen die gedeporteerd werden met het 20ste trein konvooi naar Auschwitz in 1943.

Op 19 april 1943 om 10 uur ‘s avonds vertrekt het 20ste trein-konvooi van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) met 40 beestenwagons volgepropt met 1631 joodse mannen, vrouwen en kinderen richting Auschwitz (Polen). De in België gevangen genomen joden waren voor meer dan 90% ‘vreemdelingen’ (zonder de Belgische nationaliteit), die toen de oorlog uitbrak of al (vele) jaren eerder uit voornamelijk Oost Europa, Duitsland en Holland naar België waren gevlucht. Een half uur na het vertrek van dit transport XX slagen de drie Brusselse jongemannen Youra Livschitz, Jean Franklemon en Robert Maistriau er in de trein te stoppen tussen station Boortmeerbeek en Haacht, vervolgens met een nijptang een wagon te openen, en 17 gevangenen te bevrijden. Later voordat de trein de Duitse grens bereikt besluiten nog eens meer dan 200 gevangenen een ontsnappingspoging te wagen en ook uit de wagons te springen. Totaal probeerden 233 mensen te ontsnappen, en slaagden 118 mensen daar in. Helaas werden er ook 26 mensen gedood en 89 anderen weer opgepakt en weer gevangen gezet of op latere treinen naar Auschwitz gezet. Van de mensen die met deze trein op 22 April in Auschwitz aankwamen overleefden er slechts 153 dit concentratiekamp.
Dit was voor zover bekend de enige aanval op een dodentrein tijdens de Holocaust.

Credits
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto’s van de Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief – Dossiers Vreemdelingen Politie.

De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met JMDV/Kazerne Dossin.
De portretten werden buiten gepresenteerd langs het “Park van Brussel” (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis.
Dit project werd voor het eerst gepresenteerd aan de internationale pers op vrijdag 20 april 2007 bij de Kazerne Dossin.

Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van Kazerne Dossin (JMDV) in Mechelen, België en het project “Geef ze een gezicht” – waarmee Kazerne Dossin tracht om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

Deze ‘one minute cut’ is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video “TRANSPORT XX – installation Brussels”. Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut. Vanwege het speciale ‘format’ van de ‘The One Minutes’ zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal, en werd de titel pas bij vertoning door de organisatie toegevoegd.

© 2009-2011 michelvanderburg — all rights reserved
Extra info onderaan post

English

This recording of the Transport XX one-minute film presentation last year (Nov. 28, 2010) in Paradiso in Amsterdam was uploaded today.

Amsterdam – Paradiso Nov. 28, 2010 – The One Minutes – Where history starts …
November 28, 2010 the Dutch Museum of National History and The One Minutes presented a selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam. Artists and art students were asked to make a one minute video about where history starts. The videos were shown at the ‘Waar Geschiedenis Begint Show’ (Where history starts). Special host is artist and theater director Steven de Jong. Multiple screens at opposite sides in Paradiso offered a good view for everyone on the show.

“Transport XX”
This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented photographic portraits of 1,200 of the 1,631 Jewish prisoners deported with the 20th train convoy to Auschwitz in 1943.

On April 19, 1943 at 10 p.m. the 20th train convoy departed the Dossin barracks (Kazerne Dossin) in Mechelen (Belgium) with 40 cattle cars crammed with 1631 Jewish men, women and children for Auschwitz (Poland). The in Belgium captured Jews were over 90% ‘foreigners’ (with no Belgian nationality) who either when war broke out or (many) years earlier had fled from mainly Eastern Europe, Germany and Holland to Belgium. Half an hour after the departure of this transport XX three young Belgians from Brussels, Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau stopped the train between Boortmeerbeek and Haacht, opened one of the cars and liberated 17 prisoners. Later before the train reaches the German border over 200 other prisoners decide to attempt to escape and also jump out of the cars. In total 233 people attempted to escape, and 188 did succeed. Unfortunately also 26 were killed and 89 others recaptured and interned or put on future trains to Auschwitz. This 20th transport arrived at Auschwitz on April 22. Only 153 of those on board survived this death camp.
This was the only documented attack on a death train during the Shoah.

Credits
The Kazerne Dossin digitalised the photo’s of the Dossin prisoners, that mostly are from the “National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner’s Police, individual files”

The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the JMDR / Kazerne Dossin. The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace).

Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project “Give them a Face”.
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face – and the memory alive.

This ‘one minute cut’ is a reworking of the video “TRANSPORT XX – installation Brussels” presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special ‘The One Minute’ edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.
Because of the special format of the ‘The One Minutes’ the credits and title were omitted from the actual footage, the title was added by the organisation at display.

© 2009-2011 michelvanderburg — all rights reserved
Extra info at bottom of this post

Français (French)

Amsterdam – Paradiso Nov. 28, 2010 – Le ‘One Minutes’ – Où l’histoire commence …

TRANSPORT XX — Une Minute à Paradiso, Amsterdam
Ce enregistrement du Transport XX ‘one minute’ film presentation l’année dernière (Nov. 28, 2010) à Paradiso (Amsterdam) a été téléchargé aujourd’hui.
Cette ‘Une Minute film’ à Paradiso est une remaniement spéciales de la vidéo originale de près de 3 minutes intitulé “TRANSPORT XX – installation Brussels” publié plus tôt en 2009 à youtube/channel012.
L’installation “Transport XX” – une série de portraits photos des juifs qui devaient être emmenés de Malines à Auschwitz le 19 avril 1943 – etait organisée par le BELvue Musée à Bruxelles de 27 janvier au 15 mars 2009 le long du Parc Royal juste en face du Palais Royal de Bruxelles.

Merci bien Marjan Verplancke et des autres collègues de la Kazerne Dossin à Malines (la Belgique) et le projet ‘Donnez-leur un visage’.

Kazerne Dossin a digitalisé des photos de déportés de Dossin – la plupart proviennent des Dossiers de la Police des Étrangers (Archives Générales du Royaume).
Avec le projet ‘Donnez-leur un visage’ Kazerne Dossin vise à réunir le maximum de portraits de déportés afin de leur rendre un visage.

Vidéo © 2009-2011 michelvanderburg — tous drois réservés

Waar Geschiedenis Begint | 20111214

INNL | jijmaaktgeschiedenis.nu | 20111214

The One Minutes | 20111214

Links

Paradiso, Amsterdam URL http://www.paradiso.nl/

Nationaal Historisch Museum | Museum of National History – http://www.innl.nl/

Waar Geschiedenis Begint URL http://www.innl.nl/page/5858/nl

The One Minutes URL http://www.theoneminutes.org/

Kazerne Dossin URL http://www.kazernedossin.eu/

National State Archives of Belgium | Belgische Algemeen Rijksarchief – Dossiers Vreemdelingen Politie URL http://www.arch.be/

BELvue Museum http://www.belvue.be/

YouTube – channel012 URL https://www.youtube.com/channel012

Updates

20120109 update french text
20120124 update extra info bottom of post

Posted by michelvanderburg – Wednesday, December 14, 2011

Republished 20220621 by Michel van der Burg | michelvanderburg•com , from imichel•com | imichel•blogspot•com | 20111214

*Note 20220621 – Update video edition : 20200607 | Transport XX in Paradiso | The One Minutes Collection

TAGS #1minute #Amsterdam #Auschwitz #Belgium #Brussels #convoy #deportation #holocaust #INNL #Jew #KazerneDossin #Malines #Mechelen #Paradiso #TheOneMinutes #TransportXX #republish #imichel #imichelcom #blogspot #blogger #1Memo #michelvanderburg

Candlelight Gouda – Kaarsjesavond | imichel•com | 20111213

Candlelight night “Kaarsjesavond” in Gouda, Dec 16, 2008. Carillon : Boudewijn Zwart . Mensen in Gouda, bedankt!
Gouda people, Thanks!
Film – Dec 13, 2011, Michel van der Burg | michelvanderburg.com – Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.

Posted by michelvanderburg – Tuesday, December 13, 2011

Republished 20220621 by Michel van der Burg | michelvanderburg•com , from imichel•com | imichel•blogspot•com | 20111213

Credit (2022 format)
Candlelight Gouda – Kaarsjesavond | 20111213 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com – CC BY 3.0

TAGS #music #beiaardier #bells #candle #candlelight #channel012 #christmas #Gouda #holland #kaars #Kaarsjesavond #kaarslicht #kerstmis #michelvanderburg #Noel #street #violin #viool #Weihnachten #republish #imichel #imichelcom #blogspot #blogger #1Memo #michelvanderburg

Transport XX face to face | imichel•com | 20110119

Transport XX — face to face | 2010 edition | 20200609 release*

SlideShow showing some 40 frames (with sound) from the video “Transport XX face to face” (Note 20220616 : video no longer available).
Below some frames from this video.

Still 01 | Transport XX face to face | 20110119

Still 02 | Transport XX face to face | 20110119

Still 03 | Transport XX face to face | 20110119

Still 11 | Transport XX face to face | 20110119

Still 40 | Transport XX face to face | 20110119

About this video
A short evocation of the TRANSPORT XX Installation in Brussels 2009, that confronted passers-by with 1200 portraits of Jews (from Belgium, Holland, and other countries) deported on this 20th train convoy from Belgium to Auschwitz on 19 April 1943. Many deportees managed to escape, among others when three young men stopped the convoy that night …
A first edition of the film was published (see below) as “TRANSPORT XX – installation Brussels” via youtube.com/channel012.
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance in Mechelen (Belgium) and project “Give them a Face”. The Kazerne Dossin – kazernedossin.eu – digitalized the photo’s of the Dossin prisoners, that mostly are from the “National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner’s Police, individual files” URL arch.be/ .
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face – and the memory alive.

Notes (3)

1) Making of the film: Note that this movie originally started as pure registration – in a few ‘long takes’ – of these quite overwhelming visual impressions from my first encounter with this installation (not yet aware actually of the factual history of these portraits). Only the next day, after completing the capturing of 4 long takes while walking back and forth the rows of portraits – did I read the caption halfway the installation, and first became aware of the background, more or less: that is, the history and ‘identity’ of the portraits and this ‘transport’. This prompted the idea for this visual account with the superimposed montage of the imagery of two of the takes, combined with the ambient sound (with of the lowest levels of wind noise) of a third take.

2) A first edition of this film (“TRANSPORT XX – installation Brussels”) was published on 19 april 2009 via “channel012” at YouTube- and that version was also added in 2009 to the collection of the Dossin Barracks / Jewish Museum of Deportation and Resistance (Mechelen, Belgium).

3) This ‘final cut’ now named “Transport XX face to face” has some editing corrections and a new title and credits. This edition was first published October 2010 in the 7th round of the New Arrivals 2010 / 2011 of the dutch broadcaster ‘NTR’. New Arrivals | KORT! ntr: (no longer available via this link)
http://www.kortefilmonline.ntr.nl/page/detail/newarrivals/video/788830/transport-xx—face-to-face
(Also uploaded via Vimeo 2 days ago)

Update 20111215 credits / link info

Posted by michelvanderburg – Wednesday, January 19, 2011

Comment :

Dear Michel,
thanks for your good work. I wanted to point you a small but significant detail: transport XX was the 1rst time where a special wagon (Sonderwagen) was added with 19 resistants and “jumpers” (18 men & 1 women) from previous transports. The wagon was located just before the last wagon with the guards. It is possible that they were marked with red paint on the back of their clothes in order to destroy them automatically on arrival at Auschwitz. The pictures of these 19 prisonners was excluded from the mural exposition outside Dossin Kaserne. In my opinion their pictures should be added as it is our duty to honor their memory.
Alain Blitz – Kibbutz Hasolelim, Israel – granson of Chaskel Feiwel Blitz, N0. 9 on the Sonderwagen of Transport XX
Wednesday, 13 April 2011 at 14:24:00 CEST

Republished 20220621 by Michel van der Burg | michelvanderburg•com , from imichel•com | imichel•blogspot•com | 20110119

*Note Update 20220621 Transport XX — face to face | 2010 edition | 20200609 release

TAGS #Auschwitz #Belgium #Brussels #convoy #deportation #escape #holocaust #Jew #JMDR #Jood #Kazerne Dossin #Malines #Mechelen #shoah #train #Transport XX #republish #imichel #imichelcom #blogspot #blogger #1Memo #michelvanderburg

Vlog – The One Minutes – De Waar Geschiedenis Begint Show | imichel•com | 20101130

Vlog – The One Minutes – De Waar Geschiedenis Begint Show | imichel•com | 20101130

Paradiso Nov. 28, 2010: (English below) : The One Minutes – De Waar Geschiedenis Begint Show

Op zondag 28 november 2010 presenteerde het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de Waar Geschiedenis Begint-show in Paradiso, Amsterdam. Geschiedenisfilms van één minuut passeerden de revue …

Hier een video log

Meerdere schermen tegenover elkaar in Paradiso zorgden voor goed zicht op de vertoning.

Transport XX – video upload Dec 14, 2011 *

Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd naar Auschwitz in 1943.
Op 19 april 1943 deporteerde het 20ste treinkonvooi 1631 joodse gevangenen van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Deze in België gevangen genomen joden waren afkomstig uit België en ook Nederland en andere Europese landen.

Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen – Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau – die het konvooi ‘s nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek – niet ver van Mechelen.

Deze ‘one minute cut’ is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video “TRANSPORT XX – installation Brussels”. Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut.

Credits
Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van het Joods Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen, België (Kazerne Dossin) en het project “Give them a Face”.
Vanwege het speciale ‘format’ van de ‘The One Minutes’ zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal (de film zelf), en wordt de titel pas bij vertoning toegevoegd.
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto’s van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief – Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project “Geef ze een gezicht” tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

Links zoz

English

“The One Minutes – Where history starts show”
November 28, 2010 the dutch Museum of National History and The One Minutes presented a fine selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam.
Below a video log

Multiple screens at opposite sides in Paradiso offered a good view for everyone on the show.

Paradiso 28 nov 2010 | Fred Ernst CC BY-SA 2.0 | 20101130

Transport XX – update with video upload Dec 14, 2011*

This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943. On 19 April 1943 the 20th train convoy deported 1,631 Jews from the Dossin Barracks in Mechelen (Belgium) to Auschwitz (Poland). These in Belgium captured Jews were orginally from both Belgium, Holland and other European countries.

One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Mechelen).

This ‘one minute cut’ is a reworking of the video “TRANSPORT XX – installation Brussels” presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special ‘The One Minute’ edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.

Credits
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project “Give them a Face”.
Because of the special format of the ‘The One Minutes’ the credits and title were omitted from the actual video, the title however will be shown at display.
The Kazerne Dossin digitalized the photo’s of the Dossin prisoners, that mostly are from the “National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner’s Police, individual files”.
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face – and the memory alive.

Links

(updated 20220621)

Transport XX in Paradiso | The One Minutes Collection | 20200607 URL https://youtu.be/KuyQzLXQo3g

Transport XX Face to Face | 20200110 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com – URL https://michelvanderburg.com/2020/01/10/transport-xx-face-to-face/

TRANSPORT XX — installation Brussels | 20090419 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com – URL https://michelvanderburg.com/2009/04/19/transport-xx-installation-brussels-imichelcom-20090419/

The One Minutes URL http://www.theoneminutes.org/about

Program Filmfestival URL (no longer available) http://www.theoneminutes.org/a641…Waar-begint-geschiedenis

Nationaal Historisch Museum and INNL website is no longer existing , more info here URL https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Historisch_Museum_(Nederland)

Nationaal Historisch Museum – the INNL youtube channel URL https://www.youtube.com/user/GeschiedenisINNL

INNL video ‘The One Minutes – De Waar Geschiedenis Begint Show’ URL https://youtu.be/HSfzpSzElyA

Paradiso
http://www.paradiso.nl/web/Agenda-Item/THE-ONE-MINUTES-WAAR-GESCHIEDENIS-BEGINT.htm

Joods Museum van Deportatie en Verzet | now Kazerne Dossin URL https://kazernedossin.eu/en/

Kazerne Dossin – kazernedossin.eu/

Belgische Algemeen Rijksarchief – Dossiers Vreemdelingen Politie | National State Archives of Belgium – arch.be/

New Arrivals | KORT! ntr: (no longer available via this link)
http://www.kortefilmonline.ntr.nl/page/detail/newarrivals/video/788830/transport-xx—face-to-face

YouTube – Channel012 URL youtube.com/channel012

YouTube – iClip channel (archived now) – youtube.com/iclip

Vimeo (2012) https://vimeo.com/michelvanderburg/txx1minute

Updates

Dec 14, 2011 updated with Transport XX oneminute youtube upload*
Dec 15, 2011 credits / link info updated

The One Minutes – De Waar Geschiedenis Begint Show | Logo | 20101130

Nationaal Historisch Museum | INNL | 20101130

The One Minutes | 20101130

Posted by michelvanderburg – Tuesday, November 30, 2010

Republished 20220621 by Michel van der Burg | michelvanderburg•com , from imichel•com | imichel•blogspot•com | 20101130

*Note 20220621 – The “Transport XX” video upload of Dec 14, 2011 (on the Youtube/iClip channel – a second channel now archived) is replaced here by the 2020 edition : Transport XX in Paradiso | The One Minutes Collection | 20200607 URL https://youtu.be/KuyQzLXQo3g

TAGS #1minute #Amsterdam #Brussels #Bruxelles #documentary #festival #history #holocaust #INNL #JMDR #KazerneDossin #Mechelen #NationaalHistorischMuseum #shoah #theoneminutes #TransportXX #republish #imichel #imichelcom #blogspot #blogger #1Memo #michelvanderburg

Transport XX …1943 @ The One Minutes film festival | imichel•com | 20101124

Transport XX – Jews deported to Auschwitz in 1943 | TheOneMinutes – Waar Geschiedenis Begint | Storyboard (2-fps) © michelvanderburg 2010 — Some Rights Reserved – Creative Commons license: Attribution-Share Alike

English description below

NL (dutch)

De ‘one minute’ documentaire “Transport XX – Jews deported to Auschwitz in 1943” is geselecteerd voor het filmfestival ‘The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint’ van het Nationaal Historisch Museum and The One Minutes, op 28 november 2010 in Paradiso in Amsterdam.
Deze ‘one minute cut’ is een bewerking van de eerder in 2009 op youtube/channel012 verschenen video “TRANSPORT XX – installation Brussels”. Speciaal voor het One Minutes festival werd de oorspronkelijke film van ca. 3 minuten (2 min 50 sec) ingekort tot 1 minuut.

Meer over het ‘The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint’ project
Waar begint geschiedenis?
Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes vroegen filmmakers en studenten van Nederlandse Kunstopleidingen om een one minute video te maken over waar hun geschiedenis begint. Bijvoorbeeld bij de naam van hun grootmoeder, de straat waarin ze wonen of beelden van verlies, liefde, trouw en inzicht.
Op 28 November presenteren Het Nationaal Historisch Museum en The One Minutes de meest bijzondere geschiedenisfilms van één minuut in de “Waar Geschiedenis Begint” Show in Paradiso in Amsterdam. Gastheer is kunstenaar en theatermaker Steven de Jong.
De films verschijnen ook op DVD, en Avro KunstUur zendt wekelijks een kleine selectie van de historische one minutes uit op zaterdag tussen 17.00 en 18.00 uur op Ned. 2.

Over “Transport XX – Jews deported to Auschwitz in 1943”
Deze korte! documentaire is een video impressie (28 februari 2009) van de confrontatie van voorbijgangers met de TRANSPORT XX installatie in Brussel: 1200 fotografische portretten van joden gedeporteerd naar Auschwitz in 1943.
Op 19 april 1943 deporteerde het 20ste treinkonvooi 1631 joodse gevangenen van de Kazerne Dossin in Mechelen (België) naar Auschwitz-Birkenau (Polen).
Deze in België gevangen genomen joden waren afkomstig uit België en ook Nederland en andere Europese landen.
Een op de zeven van de gedeporteerden wist te ontsnappen; ondermeer door de verzetsactie van de drie Brusselse jongemannen – Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau – die het konvooi ‘s nachts tot staan brachten na Boortmeerbeek – niet ver van Mechelen.
Het project TRANSPORT XX is een constructie waarin de portretten getoond worden van 1200 van de 1631 gevangenen van dit 20ste konvooi.
De TRANSPORT XX installatie in Brussel werd van 27 januari tot 15 maart 2009 georganiseerd door het BELvue Museum in samenwerking met de Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet. De fotografische portretten werden buiten gepresenteerd langs het “Park van Brussel” (Warandepark) tegenover het Koninklijk Paleis. Op deze wijze werden voorbijgangers geconfronteerd met de 1200 gezichten van de slachtoffers.

Credits

Dank je wel: Marjan Verplancke en andere medewerkers van Kazerne Dossin / Joods Museum van Deportatie en Verzet in Mechelen, België en het project “Give them a Face”.
Vanwege het speciale ‘format’ van de ‘The One Minutes’ zijn in deze 1-minuut versie de titel en credits achterwege gelaten in het beeldmateriaal (de film zelf), en wordt de titel pas bij vertoning toegevoegd.
De Kazerne Dossin digitaliseerde de foto’s van Dossin gevangenen, die meestal afkomstig zijn uit het Belgische Algemeen Rijksarchief – Dossiers Vreemdelingen Politie.
Met het project “Geef ze een gezicht” tracht Kazerne Dossin om zoveel mogelijk portretten van gedeporteerden samen te brengen, om hen hun gezicht terug te geven, en de herinnering levend te houden.

Over het Storyboard (2fps) van de 1-minuut video
Het ‘framework’ (de opbouw) van de video wordt getoond in een collage die is samengesteld uit de opeenvolgende bemonsterde frames die elk staan voor een halve seconde van de feitelijke video (2fps: 2 frames per seconde).

Achtergrond
1) Release: De ‘oneminute’ versie werd 8 oktober 2010 voor het eerst uitgebracht bij theoneminutes. Na het festival zal deze ‘one minute’ online vertoond worden.
2) Een eerste langere versie van deze film (2 min 50 sec) met de titel “TRANSPORT XX – installation Brussels” wordt sinds 19 april 2009 (precies 66 jaar na de deportatie) via youtube/channel012 getoond, en werd in 2009 ook opgenomen in de collectie van het Joods Museum van Deportatie en Verzet (Kazerne Dossin, Mechelen, België) als digitaal bestand en als DVD-video. Van deze originele versie verscheen onlangs tevens een ‘final cut’ (met nieuwe credits en enkele edit correcties, onder de titel “Transport XX – face to face”) in de ‘New Arrivals’ — een samenwerkingsproject van de NTR/NPS (Nederlandse Publieke Omroep) en het IFFR (International Film Festival Rotterdam). Hierover volgt binnenkort meer in dit blog.
3) Herinneringen van de Nederlandse dokter Louis Micheels (die met zijn verloofde op dit transport was en de holocaust overleefde) verschenen in zijn boek: ‘Dokter 117641’ – Louis J. Micheels (ISBN 90 263 1029 3)
4) De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz wordt verder beschreven in ‘Stille rebellen’ – Marion Schreiber (ISBN 90 450 07347)

Links / Refs zoz

English

The ‘one minute’ documentary “Transport XX – Jews deported to Auschwitz in 1943″ has been selected for the film festival ”The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint” of the dutch Museum of National History and The One Minutes, in Paradiso, Amsterdam on November 28, 2010.
This ‘one minute cut’ is a reworking of the video “TRANSPORT XX – installation Brussels” presented earlier in 2009 at youtube/channel012. For this special ‘The One Minute’ edition, the original film of around 3 minutes was edited to a 1-minute cut.

More about the ‘The One Minutes / Waar Geschiedenis Begint’ project
On 28 November the dutch Museum of National History and The One Minutes will present a fine selection of videos about Dutch History in Paradiso, Amsterdam.
Artists and art students were asked to make a one minute video about where history starts. For example with the name of their grandmother, the street where they live or images of loss, love, loyalty and understanding. The videos will be shown at the ‘Waar Geschiedenis Begint Show’. Special host is artist and theater director Steven de Jong. They will also appear on DVD and a selection will be broadcasted on dutch tv in AVRO KunstUur.

More about “Transport XX – Jews deported to Auschwitz in 1943”
This short! documentary is a video impression (February 28th, 2009) of the confrontation of passers-by with the TRANSPORT XX installation in Brussels, that presented 1200 photographic portraits of Jews deported to Auschwitz in 1943. On 19 April 1943 the 20th train convoy deported 1,631 Jews from the Dossin Barracks in Malines (Belgium) to Auschwitz (Poland). These in Belgium captured Jews were orginally from both Belgium, Holland and other European countries.
One out of seven of these deportees managed to escape, among others by the act of resistance of the three young men — Youra Livschitz, Jean Franklemon and Robert Maistriau — who stopped the convoy that night after Boortmeerbeek (near Malines).
The project TRANSPORT XX is a construction depicting the portraits of 1,200 of the 1,631 prisoners deported on this 20th convoy.
The TRANSPORT XX installation in Brussels was organised from 27 January to 15 March 2009 by the BELvue Museum in collaboration with the Kazerne Dossin (JMDR).
The photographic portraits were displayed outside in the Royal park in Brussels (opposite the Royal Palace). In this way passers-by were confronted with 1,200 faces of the victims.

Credits
Thank you: Marjan Verplancke and other co-workers of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR) in Mechelen (Malines, Belgium) and project “Give them a Face”.
Because of the special format of the ‘The One Minutes’ the credits and title were omitted from the actual video, the title however will be shown at display.
The Kazerne Dossin digitalized the photo’s of the Dossin prisoners, that mostly are from the “National State Archives of Belgium. Ministry of Justice, Public Safety Office, Foreigner’s Police, individual files”.
With the ‘Give Them a Face’ project the Kazerne Dossin aims to bring together as many portraits of deportees from the Dossin barracks in Mechelen as possible and give them back their face – and the memory alive.

About the Storyboard (2fps) of this 1-minute video
The framework of the video is displayed by a collage made up of the subsequent sample frames that each represent a half second of the actual video.

Background
1) Release: The ‘oneminute’ version was first released October 8, 2010 at the theoneminutes. After the festival this ‘one minute’ will be shown online.
2) A first, longer, version of this film (2 min 50 sec) entitled “TRANSPORT XX – installation Brussels” has been on display online from April 19, 2009 (precisely 66 years after the deportation) via youtube.com/channel012, and that version was also added in 2009 (a digital file and a DVD-Video) to the collection of the Kazerne Dossin / Jewish Museum of Deportation and Resistance (JMDR, Mechelen, Belgium). A ‘final cut’ of this orginal version (with new credits, minor edit corrections, and the title “Transport XX – face to face”) was released recently at the online open stage for short films ‘New Arrivals’ of the Dutch public broadcaster NPS in collaboration with the International Film Festival Rotterdam. More about this soon in this blog.
3) Memories of the Dutch doctor Louis Micheels (who together with his fiancée was deported with this transport and survived the holocaust) were published in his book: Doctor 117641: A Holocaust Memoir by Louis J. Micheels
4) The raid on the twentieth train to Auschwitz is described in ‘Silent Rebels’ – by Marion Schreiber

Links

Program Filmfestival URL (no longer available) http://www.theoneminutes.org/a641…Waar-begint-geschiedenis

The One Minutes URL http://www.theoneminutes.org/about

Nationaal Historisch Museum – No longer existing , mote info here URL https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Historisch_Museum_(Nederland)

Paradiso
http://www.paradiso.nl/web/Agenda-Item/THE-ONE-MINUTES-WAAR-GESCHIEDENIS-BEGINT.htm

Joods Museum van Deportatie en Verzet | now Kazerne Dossin URL https://kazernedossin.eu/en/

New Arrivals
http://www.kortefilmonline.ntr.nl/page/detail/newarrivals/video/788830/transport-xx—face-to-face

YouTube – Channel012 URL youtube.com/channel012

Update

20111215 credits / link info

Posted by michelvanderburg – Wednesday, November 24, 2010

Republished 20220620 by Michel van der Burg | michelvanderburg•com , from imichel•com | imichel•blogspot•com | 20101124
Note 20220620 the storyboard image was originally called VideoframesWork in this post (as shown in the image) – this is now replaced by ‘Storyboard’ .

Credit (2022 format)
Transport XX …1943 @ The One Minutes film festival | | 20101124 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com – CC BY SA 3.0

TAGS #Amsterdam #Auschwitz #Belgium #Brussels #convoy #deportation #holocaust #INNL #installation #Jew #KazerneDossin #Malines #Mechelen #paradiso #theoneminutes #TransportXX #republish #imichel #blogspot #blogger #1Memo #michelvanderburg

1’2009 Stille Rijn – Leiden – Holland | imichel•com | 20101023

Video Frame 1’2009 Stille Rijn – Leiden – Holland

1’2009 Stille Rijn – Leiden – Holland — (Dutch below / ‘Nederlands onderaan’) — One minute, October 2009, at the border of the Silent Rhine (‘Stille Rijn’) in Leyden (‘Leiden’) Holland, from under the Fish-bridge (‘Visbrug’) at the confluence of the Old and New Rhine (Oude Rijn & Nieuwe Rijn) — where Leyden was born

NL
1’2009 Stille Rijn – Leiden – Holland
Een minuut, oktober 2009, aan het water bij de Stille Rijn in Leiden vanaf het bruggetje onder de Visbrug, waar de Oude Rijn en Nieuwe Rijn samenkomen — en Leiden ontstaan is

Posted by michelvanderburg – Saturday, October 23, 2010

Republished 20220620 by Michel van der Burg | michelvanderburg•com , from imichel•com | imichel•blogspot•com | 20101023

20220616 Note – Embedded video
Floaters ~ One minute at the border of the Silent Rhine from under the ‘Fish-bridge’ at the confluence of the Old and New Rhine, where Leyden was born, October 2009, Leyden, Holland.
First published in 2010 (20101023) via my now obsolete YouTube channel iClip , as : 1’2009 Stille Rijn – Leiden – Holland. Next remade and submitted as ‘floaters’ for The One Minutes Collection (# 3877 , file mvdb20120829_floaters ) August 31, 2012. That version upscaled for the 20200513 online version here.
Film : Floaters (20101023 – 20120831 – 20200513) Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

Credit (2022 format)
1’2009 Stille Rijn | Floaters | 20101023 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com – CC BY SA 3.0

TAGS #1001H2O #1min #documentary #Holland #iClip #Leiden #michelvanderburg #Netherlands #reflection #visbrug #water #waterworks #republish #imichel #imichelcom #blogspot #blogger #1Memo #michelvanderburg #1minute