Tag Archives: war

Bunker Tiger Terschelling


① memo 20180611 ~ Bunker Tiger Terschelling ~ NL (English below) : Film ter gelegenheid van Bunker Dag afgelopen weekend. Verhalen van de bunkers van Terschelling , de Tiger Stelling en meer … door gids Peter de Jong bij aanvang rondleiding Bunker Museum Terschelling – Stichting Bunkerbehoud Terschelling.
EN : Film on the occasion of the Bunker Day last weekend. Stories by volunteer guide Peter de Jong on the former Luftwaffe Radar site “TIGER Stellung” and other bunkers on the Wadden Isle Terschelling , Netherlands
Filmed (with Sony RX100M2 & ECM-XYST1M mic) September 2017 at the Bunker Museum Terschelling – http://bunkersterschelling.nl – by Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

PUSH Coming to Brussels Opera House Monnaie | Munt

① memo 20180319 ~ PUSH Coming to Brussels Opera House Monnaie | Munt ~
Good news ! The community opera PUSH (written by composer Howard Moody) inspired by the true story of Simon Gronowski , a boy whose mother pushed him off the ‘Transport XX’ train heading to Auschwitz in 1943 – an action that saved his life and gave the opera its name – is now programmed in Simon’s hometown in March 2019 in the De Munt | La Monnaie opera house of Brussels .

Howard had met Simon, now in his 80s, in Brussels and promised to write an opera based on his life. PUSH tells this story but also deals with much broader themes of persecution.
After the world premiere of PUSH in 2016 in the UK , and a recent second performance in , Howard Moody once again brings together professional musicians and amateur performers – both adults and children – from the UK and Belgium in a unique theatrical experience.

Push! Push!
Push your child off the edge!
[…]
My mother gave birth to me twice
Pushing me towards freedom and life

More info / links

PUSH in Brussels 2019

The full film ‘Transport XX to Auschwitz’ is presented online here at this site 

PUSH opera premiere in the UK 2016

Ma vie n’est que miracles. My life is only miracles

A full documentary on Simon’s life , the film Miracles is in production now – more soon on Miracles.Media

The Art Of War – Transport XX


Portraits of 17 people liberated from a cattle car of Transport XX to Auschwitz, 19 April 1943 in Boortmeerbeek, Belgium, by three young men – Youra Livschitz, Robert Maistriau and Jean Franklemon. Video of a photomontage (still) submitted today for The Art of War exhibition in Kazerne Dossin (BE) by Michel van der Burg

Miracles


Today ‘Miracles’ is announced : our title for the upcoming documentary on Simon Gronowski and Koenraad Tinel !

Today, also, we announce the birth of the Miracles•Media site and new film house !
Miracles•Media is first and foremost for promotion of the Miracles documentary film, and will further serve as platform and online portfolio of other productions.

Ma vie n’est que de miracles – My life is only miracles – Simon Gronowski.

Esther’s Puzzle

(EN) – English below
(FR) Français au bas

(NL)
Esther Naschelski leest ons voor uit haar boek ‘Achter de Stilte’* , haar gedicht ‘De puzzel van mijn leven’,  tijdens het publieke optreden van schrijvers in ‘Stemmen In Het Museum’ , in het Kazerne Dossin museum op zondag 3 december 2017 , ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het holocaust museum (als opvolger van het Joods Museum van Deportatie en Verzet) in Mechelen , België.
① memo 20180127 ~ Esther’s Puzzle ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther Naschelski 3 dec 2017, Kazerne Dossin, Mechelen [BE] – Still film ‘Esther’s Puzzle’ (20180127) Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther is nog geen drie jaar , wanneer haar ouders in 1942 naar Auschwitz worden gedeporteerd. Ze zullen nooit meer terugkeren. Esther wordt verborgen gehouden en komt na de oorlog in een katholiek gezin terecht. Pas op 65-jarige leeftijd, leert Esther het ware verhaal van haar familie kennen.

Puzzle – Esther Naschelski – Still film ‘Esther’s Puzzle’ (20180127) Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

De Puzzel Van Mijn Leven

Mijn leven is een puzzel, een pijnlijke puzzel.
Verspreide stukjes, ergens, ver, ver.
Vergeten stukjes.
Verloren stukjes, weggegooide stukjes, verbrande stukjes.
Puzzels van scheidingen, omdat ik gescheiden werd van mijn lieve ouders.
Puzzels van berovingen, beroofd van mijn lieve ouders, wat het dierbaarste ter wereld is. Puzzels van vernederingen, bastaardkind, verlaten kind.
Puzzels van stilte, want men heeft alles verborgen voor me, gestolen kindertijd.
Ja, een pijnlijke puzzel.

(EN)
Esther Naschelski reads from her dutch book ‘Achter de Stilte’* (Behind the Silence) , her poem ‘De puzzel van mijn leven’ (The puzzle of my life) , during the writers public event ‘Stemmen in het Museum’ (Voices in the Museum) in the Kazerne Dossin museum , Sunday 3 december 2017 , marking the 5 year anniversary of the holocaust museum and memorial (as successor to the Jewish Museum of Deportation and Resistance) in Mechelen , Belgium.
① memo 20180127 ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther is not yet three years old when her parents are deported to Auschwitz in 1942. They will never return. Esther is kept hidden and ends up in a catholic family after the war.
Only at the age of 65, Esther learns the true story of her family.

The Puzzle of My Life

My life is a puzzle, a painful puzzle.
Pieces scattered, somewhere, far, far.
Forgotten pieces.
Lost pieces, discarded pieces, burnt pieces.
Puzzles of separations, because I was separated from my dear parents.
Deprivation puzzles, deprived of my dear parents, which is the most precious in the world. Humiliation puzzles, bastard child, abandoned child.
Silence puzzles, because all was kept hidden for me, childhood stolen.
Yes, a painful puzzle.

(FR)
Esther Naschelski nous lit un extrait de son livre en néerlandais «Achter de Stilte» (Derrière le silence) , son poème «Le puzzle de ma vie» lors d’un événement public «Les voix dans le musée» au musée Kazerne Dossin, dimanche 3 décembre 2017, marquant le cinquième anniversaire du musée et mémorial de l’holocauste (en succédait au Musée Juif de la Déportation et de la Résistance) à Malines , en Belgique.
① memo 20180127 ~ Film: Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther n’a pas encore 3 ans lorsque ses parents sont déportés à Auschwitz en 1942. Ils ne reviendront jamais. Esther est cachée et finit dans une famille catholique après la guerre.
C’est seulement à l’âge de 65 ans qu’Esther apprend l’histoire vraie de sa famille.

Le Puzzle De Ma Vie

Ma vie est un puzzle, un puzzle douloureux.
Des morceaux éparpillés, quelque part, loin, loin.
Des morceaux oubliés.
Des morceaux perdus, des morceaux jetés, des morceaux brûlés.
Des puzzles de séparations, parce que je fus séparée de mes chers parents.
Des puzzles de privations, privée de mes chers parents, ce qui est le plus cher au monde.
Puzzles d’humiliations, enfant bâtard, enfant abandonné.
Puzzles de silence, car on m’a tout caché, enfance volée.
Oui, un puzzle douloureux.

*NOTE

Achter de Stilte – Het verhaal van een verborgen Joods kind – Esther Naschelski & Hans Grietens – ACCO Uitgeverij

Achter de Stilte – Het verhaal van een verborgen Joods kind – Esther Naschelski & Hans Grietens – ACCO Uitgeverij .

Het Dienstmeisje Van Degrelle – Presentatie


Interview van Simone Korkus door Ingrid Vander Veken op 15 oktober 2017 in Kazerne Dossin , Mechelen , België , bij de presentatie van haar boek : “Het dienstmeisje van Degrelle. Hoe Hannah Nadel de oorlog overleefde” (Polis).
① memo 20171104 ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Boek — De Joodse Hannah Nadel belandt tijdens de Tweede Wereldoorlog als dienstmeisje in het Brusselse huis van de zus van Léon Degrelle en ontsnapt op die manier aan de gruwelen van de Jodenvervolging. Simone Korkus wekt dit onwaarschijnlijke verhaal tot leven, ontmoet Hannahs Belgische redders en toont hoe het leven in oorlogstijd heel wat grijze zones bevat. Terwijl Simone Korkus het leven van Hannah in Brussel reconstrueert, stuit ze op familiegeheimen en loopt ze ook aan tegen haar eigen vooroordelen. Want wat is waarheid in de manier waarop we naar anderen kijken en hun gedrag beoordelen? En hoe vervormt ons geheugen trauma’s zoals die na de Tweede Wereldoorlog?
‘Het dienstmeisje van Degrelle’ is een opmerkelijk en persoonlijk verhaal dat tijdens de bezetting begint en doorloopt tot vandaag.

Interview — Twee schrijfsters, twee journalistes, verwante zielen. En eenzelfde onderwerp: de tweede wereldoorlog en het zwijgen daarover. Ingrid Vander Veken schreef eerder “Zwijgen” en interviewde nu Simone Korkus bij de presentatie van haar boek “Het dienstmeisje van Degrelle”. Harold Polis (Uitgeverij Polis waar beide boeken verschenen) introduceerde het gesprek van beide schrijfsters.

Jan Maes , die Simone op het eerste spoor bracht van Hannah’s verhaal , vertelt in de discussie hoe Simone er ook voor gezorgd heeft dat de redders van Hannah en haar moeder de Yad Vashem onderscheiding gekregen hebben.

Ik spreek Simone voor het eerst persoonlijk over de epiloog van haar boek – waarin zij vertelt hoe onze (online) samenwerking heeft geleid tot de ontdekking dat Elias Gnazik , de vader Hannah , op 19 april 1943 in de trein van Transport XX degene was , die de 3 maanden zwangere Isabella Weinreb hielp ontsnappen – door haar te omarmen en samen uit de wagon te springen.
Isabella’s dochter Viviane werd 6 maanden na de ontsnapping ‘vrij’ geboren. Viviane is ontsnapt in de buik van haar moeder , dankzij Elias – een ontsnapping waar ik samen met Viviane voor het eerst over gepubliceerd heb in 2014 op mijn site – https://michelvanderburg.com/2014/04/28/escape-from-transport-xx-to-be-born-6-months-later/ Samen met Simone heeft Viviane vorig jaar Hannah bezocht in Israël. Binnenkort licht ik dit toe in een speciale korte versie van deze reportage .

Links
Uitgeverij Polis – https://www.polis.be
Het dienstmeisje van Degrelle – Simone Korkus – https://www.polis.be/catalogsearch/result/?q=korkus&cat=0 Paperback ISBN 978-94-6310-093-9
E-book ISBN 978-94-6310-300-8
Fragment boek online – https://issuu.com/uitgeverijpolis/docs/preview_het_dienstmeisje_van_degrel

Coming Soon … The Robert Clary Story

COMING SOON

A truly inspiring film about a Hollywood legend
FROM BUCHENWALD TO HOLLYWOOD , THE ROBERT CLARY STORY
A film by Karen and Richard Bloom and Michel van der Burg

Richard Bloom Productions is producing a new documentary about legendary actor, Broadway star, singer, artist, author and Holocaust lecturer, Robert Clary.
Mr. Clary is widely known for his role as Corporal Lebeau on the long running TV series Hogan’s Heroes.
What is little known by the public is that Robert’s real last name is Widerman, and in 1942 at the age of 16, he and twelve members of his family were rounded up in Paris, France and deported by the Nazis to concentration camps. He was the only one to survive, having endured 31 months in four Nazi camps and a death march until his liberation from Buchenwald by the U.S. Army on April 11, 1945.
He was discovered singing in a Paris nightclub in 1947, signed to a recording contract and brought to the United States in 1949 where he met Merv Griffin, who introduced him to Eddie and Ida Cantor and their daughter, Natalie, who he would later marry.
His inspiring story will be shared with the world in From Buchenwald to Hollywood, The Robert Clary Story, which is currently in post-production.