Tag Archives: children

Gestapo Methods | Evrard Voorpijls

Evrard Voorpijls – Belgian political prisoner , resistance fighter – told a grim story on Gestapo torture methods, during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.
Evrard Voorpijls (born 6 March 1923) died at the age of 89 (March 5, 2013) in the town he was born, in Maaseik, Belgium.

First post 20210520 – Updated film (for music copyright reasons dd 20210521 by shortened film edition, with replacement of the Belgian national anthem ‘La Brabançonne’ by an U.S. Navy performance of François Van Campenhout’s composition (public domain retrieved from commons.wikimedia.org) .

TRANSCRIPT

Ik ben aangehouden geworden, nieuwjaar 1944.

Ik werd overgebracht van Maaseik naar Hasselt, naar de gevangenis.

En de tweede dag dat ik in die gevangenis zat in Hasselt, heeft de Sicherheitsdienst die gehuisvest was op de Havermarkt te Hasselt, recht tegenover het gerechtshof …

Ik werd daar naartoe gebracht.
En met handen op de rug achter de stoel gebonden.

Scherp licht op mijn ogen gezet.

En ze hadden juist, de opdracht, wat ik deed in de weerstand.

Ik werd ondervraagd, en ik heb dat altijd doen afschreeuwen.

Ik werd beschuldigd, dat ik wapens en munitie van Wallonie naar Maaskant bracht.

Dat ik de sluikpers verspreidde – dat was in die tijd de ‘De Rode Vaan’.

Ik heb Russische en Franse krijgsgevangen – die ontvlucht waren – heb ik geholpen.

En eventueel zelfs piloten die ik aangewezen kreeg, dat ik die dan naar een weerstands-huis moest brengen, en van daaruit gingen ze dan terug naar Engeland, over Frankrijk en Spanje.

Ik heb het altijd afgeschreeuwd, waarvan ik beschuldigd werd.

En ik heb gezegd tegen de ondervragers:
Hoe kan ik dat gedaan hebben ?

Ik, als mijnwerker, want …

Als mijnwerker, was het geluk onder den oorlog – ge werd nooit naar Duitsland gevoerd, want ge werkte voor de Duitsers – daar werd wel sabotage gepleegd in de kolenmijnen.

Ze hebben mij geslagen en gestampt.
Totdat ik bewusteloos neerviel op de vloer.

Ik kreeg een kom water over mijn gezicht gesmeten.
Terug … ondervraagd , drie dagen aan één stuk.

Dan hebben ze me weer terug naar de gevangenis gebracht in Hasselt.

En de week daarna zijn we overgebracht worden, naar Antwerpen, naar de Begijnenstraat, naar de Wehrmacht gevangenis.

Daar ben ik dan ondervraagd geworden door de Gestapo in de Dellafaillelaan onder in de kelder.

Toen ze mij daar binnen brachten – zag ik bloedplekken op de muren.
Toen begon ik toch een beetje te bibberen, zal ik maar zeggen.

Maar van de ene kant – ik ben een stijfkop.
En dat ben ik nog – wat ik voor heb , dat moet gebeuren.

Ze hebben me weer ondervraagt .
Dezelfde vragen gesteld als in Hasselt.

Ik bleef altijd hetzelfde zeggen.

En te lange laatste, na 3-4 dagen ondervraging…
…hebben ze mij duimschroeven opgezet –
op deze vingers – want dat zijn de pijnlijkste vingers , als ge aan het werk zijt.

Nog niet bekennen – aandraaien , aandraaien, aandraaien – nog niet toegeven.

En toen, hebben ze tandenstokers onder mijn nagels geklopt.

Nog niet toegeven.
En toen, hebben ze ijskoud, die nagels uitgetrokken.

En als ge wilt – ge kunt het zien :
Ze zijn mismaakt – en met die handen kan ik niet veel doen.

Zelfs de grote tenen – hebben ze de nagels uitgetrokken.

Dat was hier bij de ondervraging door de Gestapo.

Marc Van Roosbroeck (voorzitter) : Dank u wel Evrard, voor deze zeer moedige getuigenis.

TRANSLATION (20210525) by Michel van der Burg

I have been apprehended, New Year 1944.

I was transferred from Maaseik to Hasselt, to prison.

The second day in that prison…
taken to the Sicherheitsdienst…
housed at the Havermarkt in Hasselt…
right in front of the court.

I was taken there.

And…with hands behind my back…
tied to a chair.

Bright light, put on my eyes.

They were right…about my assignment…
what I was doing in the resistance.

I was interrogated…
and that, I always have screamed away.

I was accused, of bringing weapons and ammunition,
from Wallonia to the Maaskant.

That I distributed the clandestine press…
that was ‘De Rode Vaan’ at the time.

I helped Russian and French prisoners of war, who had fled.

And, on occasion, even pilots that I was assigned.

I had to take them to a resistance house…
from which they went back to England – over France and Spain.

I have always denied their accusations.

And I said to the interrogators:
How could I have done that?

Me, as a miner, because…

As a miner…luck was…during the war…
you were never taken to Germany…
because, you worked for the Germans…
though, sabotage was committed there in the coal mines.

They hit and kicked me.
Until I fell unconscious on the floor.

I got a bowl of water thrown in my face.
Then, interrogated again, three days in a row.

Then, they brought me back to prison, in Hasselt.

And the week after, we were transferred…
to Antwerp, to the Begijnenstraat, to the Wehrmacht prison.

There, I was interrogated by the Gestapo…
in the Dellafaillelaan, in the basement.

When they brought me in there…
I saw blood stains on the walls.

Then, I started to shiver a bit…so to speak.

But on the other hand…I’m a pigheaded person.
And I still am : what I’m planning, that must be done.

They interrogated me again.
Asked the same questions as in Hasselt.

I always kept saying the same thing.

And finally, after 3-4 days of interrogation…
they put thumbscrews on me…
on these fingers…
because, those are the most painful fingers…
when you are at work.

Still don’t confess…
tighten, tighten, tighten…
still don’t give in.

And then, they knocked toothpicks under my fingernails.

Still don’t give in.
And then, they icily, pulled those nails out.

And if you like…
you can see it :
they are deformed…
and I can’t do much with those hands .

Even the big toes…they have pulled out the nails.

That was here at the Gestapo interrogation.

Marc Van Roosbroeck (chairman) : Thanks for this very courageous testimony.

Credits

Testimony by Evrard Voorpijls during the Last Witnesses – “De Laatste Getuigen” – book (ISBN 9789054877370) presentation by Marc Van Roosbroeck (chairman of vzw “De werkgroep 10 december 2008”) on 20 May 2011 in Tongeren , Belgium.

Transcript & Translation (20210525) by Michel van der Burg.

Gestapo Methods | Evrard Voorpijls | 20210520 2nd edition 20210521 | michelvanderburg•com

News

20210525 – English translation CC added in YouTube video. Both transcript (Flemish) and translation added in website post.

TAGS #EvrardVoorpijls #Gestapo #resistance #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #partisan #MarcVanRoosbroeck #Weerstand #torture #Belgium #political #prisoner #testimony #Tongeren #holocaust #witness #Maaseik #Antwerpen #getuigen #education #school #Evrard #Voorpijls

Stella’s Stars in Amsterdam 1932 | 20210307


Little star Liesje Poons, 9 years-old, wins the first prize at the masquerade ball (bal masqué) organised by Stella Fontaine in 1932 at the Bellevue theater in Amsterdam, Holland.
A show with costumed children doing acts like imitating an indian, magician, Russian, and dancer Liesje Poons dancing on ‘Dass ist die Liebe der Matrose’. With dutch songs like, ‘In Holland staat een huis’, ‘Waarom zijn de bananen krom’.
Dutch diva Stella Fontaine (Saartje Kanes, 1889-1966) – born in a Jewish Amsterdam family – was a cabaret artist, imitator, actress and singer.
Liesje (Elisabeth Cornelia Poons) born 1 July 1922 in a Jewish Amsterdam family of artists – active in the world of theater and music – became a singer ,  performing eg. July 1940 in the Amsterdam Carré theater, and May 1943 in Leiden (newspaper Leidsche Courant May 8, 1943).

Elisabeth Cornelia (Liesje) Poons at the age of around 6 years, ca. 1928. Source :  Joods Historisch Museum | JCK

References

Biography (dutch) Stella Fontaine :
Canes, Saartje (1889-1966)
Source : Maarten Hell, Canes, Saartje, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Canes [08/11/2017]

Biography (dutch) STELLA FONTAINE
Source JOODSAMSTERDAM URL: https://www.joodsamsterdam.nl/stella-fontaine/

Biography (dutch) Liesje’s grandmother :
Source : Het levensverhaal van Elise Poons, geboren Van Biene. By Frits Slicht in Verhalen uit Amsterdam Oost. URL: https://geheugenvanoost.amsterdam/page/75765/het-levensverhaal-van-elise-poons-geboren-van-biene-1

Newspaper advertisement with both Liesje Poons and her father Sylvain Poons performing in Operette in the Amsterdam Carré theater July 1940 :
De Boemel Baron CARRÉ Operette | Piet Köhler … Liesje Poons – Sylvain Poons ….
In Nieuwe Amsterdamsche Courant | Algemeen Handelsblad Saturday 6 July 1940
Source : National Library of the Netherlands – Koninklijke Bibliotheek. URL: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000052467:mpeg21:pdf

Newspaper advertisement with Liesje Poons singing with Dance orchestra of Harry Pohl, May 1943 :
Leiden Stadsgehoorzaal theater Sunday 9 May | Dance orchestra Harrij Pohl with chansonnière Liesje Poons …
Source : Leidsche Courant May 8, 1943, page 3
URL: https://leiden.courant.nu/issue/LC/1943-05-08/edition/0/page/3?query=

Liesje Poons and father Sylvain Poons in Operette Boemelbaron. Source Nieuwe Amsterdamsche Courant | Algemeen Handelsblad Saturday 6 July 1940

Credits

Film source: Polygoontoon (Producer | March 7, 1932) courtesy of Netherlands Institute for Sound and Vision (Open Images).

Stella’s Stars in Amsterdam 1932 | 20210307 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

TAGS #children #jew #theater #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Amsterdam #StellaFontaine #LiesjePoons #dance #show #holocaust #cinema #Bellevue #masquerade

Jewish Kid Monument | 20210223


Jewish Kid Monument ~
Walking today along the Maas River in Rotterdam , I bumped into this Jewish Children’s Monument, with the names I just learned of 686 Rotterdam’s Jewish children that were deported from here via the dutch transit camp Westerbork to the Nazi death camps Sobibór and Auschwitz-Birkenau of the Third Reich. In 2013 this special monument was unveiled for the murdered kids – only one girl survived – here near the former Loods 24 – the harbor warehouse number 24 , behind that still standing stone fence memorial (1992), were around 15000 Jews were gathered in 1942 and 1943 from Rotterdam city and nearby islands and sent on a journey to death.
Jewish Kid Monument ~ Sculpture : Joods kindermonument (2013) by Wim Quist ~ Songs : Little Carillon Etude , Kim’s Variations I, and Bedtime by Michele Nobler | Artlist ~ Soundmix and Film : 20210223 | Michel van der Burg | 1-memo•com | Miracles•Media
TAGS #Kidmonument #holocaust #children #youtubeHDR #MacbookAirM1 #SmartHDR #1Memo #MiraclesMedia #settelacom #michelvanderburg #iPhone12 #AppleHDR #HDR #Rec2020HLG #dolbyvision #Holland #Rotterdam #Maas #deportation #Westerbork #Auschwitz #Sobibor #BergenBelsen #Theresienstadt #monument #river #water #steel #name #Kindermonument #Loods24 #MicheleNobler #Artlist #memorial #war

Scout Bambi | Simon Gronowski


Behind the scenes iphone shots by Sonja van der Burg of our filming Simon Gronowski for the documentary film project ‘Miracles’.

Simon Gronowski — once a little scout nicknamed “Bambi” (totem name early 1940s) — telling his story in ‘Simon reads his story’ at the public performance of authors during the event ‘Voices in the Museum’, interviewed by Marjan Verplancke, in the holocaust museum Kazerne Dossin in Mechelen, Belgium, December 2017.

Other ‘voices’ filmed that weekend: Nina Landau presenting her short film ‘Lon’ (to which I could gladly contribute a little something), and Esther Naschelski reading from her biography – as shown in the film ‘Esther’s Puzzle’ (link below) .

NL – Dutch :

‘Achter de schermen’ iphone shots door Sonja van der Burg tijdens onze filmopnames van Simon Gronowski voor het documentaire project ‘Miracles’.

Simon Gronowski – ooit een kleine verkenner met de bijnaam “Bambi” (totem naam begin jaren 40) – die zijn verhaal vertelt in ‘Simon leest zijn verhaal voor’ tijdens het publieke optreden van schrijvers, geïnterviewd door Marjan Verplancke, in het Kazerne Dossin museum op zondag 3 december 2017 , ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het holocaust museum (als opvolger van het Joods Museum van Deportatie en Verzet) in Mechelen , België.

Andere ‘stemmen’ gefilmd dat publieksweekend: Nina Landau bij de vertoning van haar film ‘Lon’ (waar ik graag een kleinigheid aan kon bijdragen), en Esther Naschelski voorlezend uit haar biografie – zoals te zien in de film ‘Esther’s Puzzle’ (link hieronder).

Links :

Esther’s Puzzle
https://michelvanderburg.com/2018/01/27/esthers-puzzle/

Lon’s World Premiere
https://michelvanderburg.com/2017/11/25/lons-world-premiere/

Lon’s Puppet Show
https://michelvanderburg.com/2017/07/29/lons-puppet-show/

Scout Bambi ~ Talk : Simon Gronowski at ‘Voices in the Museum’ with Marjan Verplancke | Kazerne Dossin – kazernedossin.eu ~ Film : 20201208 Sonja and Michel van der Burg | Miracles•Media

Righteous Medal

Righteous Medal ~ Medal of the Righteous Among the Nations – from the Yad Vashem holocaust center in Israel for the Righteous helping Jews during the Holocaust – with the inscription in French ” The grateful Jewish people” and the French translation of the Jewish saying “Whoever saves a single life, saves an entire universe”.
This medal was minted for Nelly Quintard, a widow in her fifties during the war, who hid the Frankenthal family (Abraham, Esther, and daughter Scheindel) in her home in Brussels, Belgium, from September ’42 until the end of the occupation.

Interview with Janiv Stamberger (researcher Kazerne Dossin / University of Antwerp) filmed by Michel van der Burg (michelvanderburg.com) on August 18, 2016 at the Wiki Loves Art event in Kazerne Dossin , Mechelen , Belgium.

A still from this video (Image Ref.: mvdb20160818_233059) is available via Wikimedia here https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medaille_van_Rechtvaardigen_onder_de_Volkeren.png  .
Another medal’s image is available here on Wikimedia .

Robert Maistriau’s memorabilia – Yad Vashem medal, pistol, small version lantern of Robert Maistriau in Kazerne Dossin , Mechelen , Belgium , August 18, 2016. Image Ref.: mvdb20160818_204617 by Michel van der Burg | michelvanderburg.com | Wikimedia CC BY-SA 4.0

A very special image (Image Ref.: mvdb20160818_204617) is that of Robert Maistriau’s medal together with his other memorabilia in the Kazerne Dossin Museum – a pistol, and a small replica version (gift from a friend) of the lantern used with the attack on the 20th death train (Transport XX) from Kazerne Dossin in Mechelen to Auschwitz  .

Righteous Medal | 20200820 | Michel van der Burg | michelvanderburg.com | miracles.media

Deportation Train


Deportation Train
Deportation train departure 19 May 1944 at the dutch Westerbork transit camp filmed by Rudolf Breslauer. Shortly thereafter 20 km north in the dutch town Assen, train cars are added from the belgian Transport XXV (25) from transit camp Kazerne Dossin (Dossin barracks) in Mechelen, and the combined transport with Jews, Sinti and Roma, including Settela Steinbach, continues to the east …

Filmed by Rudolf Breslauer 19 May 1944 in Camp Westerbork, Netherlands. From Westerbork film montage reel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | OpenImages.
BUM20200415_31_19440519 .
Deportation Train (20200414 v20200415) Michel van der Burg | Settela.com

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM

Or watch the album as YouTube  playlist via this link

When the Westerbork camp was liberated in 1945 – 75 years ago – the Westerbork Film reels began a new life.

The Westerbork Films Collection – silent film – is unique…the only authentic documentary footage filmed in a Nazi camp – a waiting room for death in the Netherlands for more than 100,000 Jews, and Roma, Sinti, and resistance workers. A documentary filmed in the spring of 1944 in the Westerbork transit camp, by the German-Jewish camp prisoner Rudolf Werner Breslauer, who had been working already some 2 years as a photographer in the camp. A ‘Kulturfilm’ commissioned by camp commander, SS-Obersturmbannführer, Albert Konrad Gemmeker, to convince the Gestapo headquarters of Westerbork’s vital production value.

The Westerbork camp had been set up by the Dutch government before the war in Holland, in 1939, as a central refugees camp for Jewish refugees from Nazi-Germany.
In 1942 , when the Nazi’s decided to start ‘Entjüdung’ of the Netherlands, they took over the camp and named it Polizeiliches Judendurchgangslager Westerbork , for use as central transit camp for deportation of mainly Jews, and Roma, Sinti, and resistance people to eastern Europe.

Rudolf Breslauer started filming March 1944 – around the same time the camp status changed to ‘Arbeitslager’.

This film on the daily life of the Westerbork prisoners was added in 2017 to the Memory of the World Register of Unesco.

Here a compilation (album) of the film reels listed in the Unesco Memory of the World registry of ‘Le film de Westerbork’ (Ref. 1) of all known Westerbork film footage shot by Rudolf Breslauer (Werner Rudolf Breslauer) in Camp Westerbork in 1944 – the inventory deposited in the Unesco Memory of the World Registry of documentary heritage in 2017.

This Westerbork Films Collection includes to the best of my knowledge all known footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944 in Camp Westerbork, Netherlands – footage that I presented before via several posts in 2019 via my Youtube and Vimeo channels and web sites settela.com and michelvanderburg.com .
The compilation is based on the May 8, 2017 edition of UNESCO Memory of the World document ID code [2016-118] delivered by Netherlands Institute for Sound and Vision (Jan Müller & Hans van der Windt) and the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (Frank van Vree). Research and reports by Aad Wagenaar, Cherry Duyns, Koert Broersma and Gerard Rossing on the Westerbork film footage formed the basis of the UNESCO documentation (Ref. 1,2,3,4).

This Unesco compilation is divided here for convenience in 3 main parts :

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM – PART 1

Westerbork 1986 Film (Acts 1,2,3,4)

This first part is the full film of the montage produced in 1986 by the Netherlands State Archive (RVD) – generally known as the Westerbork Film ‘ACTE’ 1, 2, 3, 4.

Published first June 5, 2019 as :
Westerbork Film ~ Full version RVD. Montage of the Westerbork reels 1-4 (RVD cat.nrs. 02-1167-01, 02-1167-02, 02-1167-03, 02-1167-04 courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | OpenImages). Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944 , Camp Westerbork, Netherlands. Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com – CC BY 4.0 .
Ref. 5. Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-1x

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM – PART 2

Westerbork 1996 Film (Acts 1,2)

The second part is the alternative Westerbork film first presented in the Netherlands (TV Broadcasts) in 1996 – in 2 acts using the early 1990s (re-) discovered ‘rest’ footage reels labeled ‘OVERS’ in dutch (english : Left-Overs) and since presented as alternative Westerbork Film (OVERS) ACTE 1,2 or Rest material 1,2 .
This 1996 ‘alternative’ film includes both new scenes and scenes also present in the 1986 ‘RVD’ original Westerbork film.

Westerbork 1996 Film – Act 1 (OVERS – Rest 1)
Published June 16, 2019 as :
Unknown Westerbork Film Reel…F1014. Scaled, cropped, otherwise unedited footage F1014.
Source Beeld en Geluid (2-1167 | former cat.nr. F1014) , accessed at US Holocaust Memorial Museum (copy Film ID 2242 RG-60.2105 – License Free – Public Domain) , courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944.
Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com – CC BY 4.0 .
Ref. 6. Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2b

Westerbork 1996 Film – Act 2 (OVERS – Rest 2)
Published June 15, 2019 as :
Forgotten Westerbork Film Reel…F1015. Scaled, otherwise unedited footage F1015.
Source Beeld en Geluid (former cat.nr. F1015) , accessed at US Holocaust Memorial Museum (copy Film ID 2242 – license Public Domain) , courtesy of Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944.
Forgotten Westerbork Film Reel…F1015 (20190615) Michel van der Burg | Settela.com – CC BY 4.0
Ref. 7. Forgotten Westerbork Film Reel…F1015 (20190615) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2a

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM – PART 3

Westerbork Film Fragments (Sources 1,2,3)

Part 3, the last part, is a compilation of all the clips recovered from footage cut out from original film (before the 1986 montage) and lent for use in : 1948 dutch cinema newsreels (Polygoon), and a 1962 dutch TV documentary. Containing – aside from known scenes – also original footage and copies (upscaled 35mm) of scenes never re-edited back into the Westerbork films.

Westerbork Film Fragments – Source 1 : Polygoon newsreel 1948 Proces Rauter Note: Cinema newsreel Polygoon 1948 week 15 – ‘Proces Rauter’
Ref 8. Westerbork Film Fragments…1948 Polygoon News (20190806) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2h

Westerbork Film Fragments – Source 2 : Polygoon newsreel 1948 #48298
Note: Cinema newsreel Polygoon 1948 – fragments used in cinema news and surplus fragments not used in the news.
Ref 9. Tracing Lost Westerbork Film Clips…Polygoon Reel 48298 (20190807) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2i

Westerbork Film Fragments – Source 3 : NTS tv show 1962 Episode 9 The Occupation
Note: Dutch TV broadcast (NTS) Episode 9 of television show De Bezetting (Occupation) (1962).
Ref 10. Tracing Lost Westerbork Film…1960s RIOD-NTS clip (20190812) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) https://wp.me/p91enH-2l

LIST OF SHOTS – SCENES

Details of the shots in the 1986 Westerbork film (Part 1 of this album) were posted before (Ref 5) and will be added here later.

TIMELINE

Total time documentary 1:53:35 (hr:min:sec)

Timeline

Part 1 act 1 – 0:00:06 | act 2 – 20:33 | act 3 – 42:26 | act 4 – 1:00:56

Part 2 act 1 – 1:22:27 | act 2 – 1:32:09

Part 3 source 1 – 1:45:06 | source 2 – 1:47:12 | source 3 – 1:53:11

REFERENCES

1. Unesco.org – Mémoire du monde – Le film de Westerbork
(accessed 20190605)
http://www.unesco.org/new/fr/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-9/westerbork-films/

2 Settela, gezicht van het verleden by Cherry Duyns (VPRO, 1994) documentary film

3 Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) by
Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / English translation by Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5

4 ‘Kamp Westerbork gefilmd’ by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658

5. Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-1x

6. Unknown Westerbork Film Reel…F1014 (20190616) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2b

7. Forgotten Westerbork Film Reel…F1015 (20190615) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2a

8. Westerbork Film Fragments…1948 Polygoon News (20190806) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2h

9. Tracing Lost Westerbork Film Clips…Polygoon Reel 48298 (20190807) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) URL: https://wp.me/p91enH-2i

10. Tracing Lost Westerbork Film…1960s RIOD-NTS clip (20190812) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2019 Dec 19) https://wp.me/p91enH-2l

CREDITS

WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM , courtesy of the : NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (KNAW), and the Netherlands Institute of Image and Sound | OpenImages | Polygoon | NTS | NPO-VPRO | US Holocaust Memorial Museum. Footage filmed by Rudolf Breslauer in 1944 , Camp Westerbork, Netherlands.
Special thanks to Aad Wagenaar, Cherry Duyns, Koert Broersma and Gerard Rossing for their Westerbork film footage research and reports that formed the UNESCO documentation.
Film : WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM (20200120) Michel van der Burg | Miracles.Media | Settela.com – CC BY 4.0 .

NL – WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM, met dank aan het NIOD instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocide studies (KNAW), en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | Open Beelden | Polygoon | NTS | US Holocaust Memorial Museum. Gefilmd door Rudolf Breslauer in 1944 , Kamp Westerbork, Nederland.
Dank vooral aan Aad Wagenaar, Cherry Duyns, Koert Broersma en Gerard Rossing voor hun Westerbork film onderzoek en verslaglegging, waarop de UNESCO documentatie is gebaseerd.
Film : WESTERBORK FILMS COLLECTION – UNESCO ALBUM (20200120) Michel van der Burg | Miracles.Media | Settela.com – CC BY 4.0 .

NEWS :
Jan. 20, 2020 – Tonight 8 PM the NOS dutch daily news broadcaster (reporter Ronja Hijmans) showed a newly discovered 6 sec Westerbork film clip – of a german guard in the camp – found by dutch image researcher Gerard Nijssen. In total currently 96 minutes of unique footage are known. Link https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html ma 20 jan 2020