Tag Archives: child

EMBRACE – Speech Herman Van Rompuy


Herman Van Rompuy – former Prime Minister of Belgium and first President of the European Council. Speech during the inauguration of Koenraad Tinel’s new work of art ‘Embrace’ , Friday, October 26 – in Ganshoren , Brussels , Belgium.
EMBRACE is a translation of the remarkable friendship between the artist Koenraad Tinel and lawyer Simon Gronowski, who both carry a heavy war history with them.
Embrace is a realization of the De Zeyp community center on the occasion of the 40th anniversary, and is part of the Grundtvig project ‘2WARdS-Europe’ .
EMBRACE – Speech Herman Van Rompuy (20181027) film by Michel van der Burg – Miracles.Media | michelvanderburg.com

Embrace


This new work of art ‘Embrace’ was inaugurated today – Friday, October 26 – in Ganshoren , Brussels , Belgium. At the foot of the Basilica Koekelberg, at the beginning of the Van Overbekelaan, the corten steel sculpture was placed last monday and filmed in this panoramic view from the Basilica. This work is a translation of the remarkable friendship between artist Koenraad Tinel and lawyer Simon Gronowski, who both carry a heavy war history with them.
Embrace is a realization of the De Zeyp community center on the occasion of the 40th anniversary, and is part of the Grundtvig project ‘2WARdS-Europe’
Embrace (20181026) artwork panoramic view by Michel van der Burg – Miracles.Media | michelvanderburg.com

Esther’s Puzzle

(EN) – English below
(FR) Français au bas

(NL)
Esther Naschelski leest ons voor uit haar boek ‘Achter de Stilte’* , haar gedicht ‘De puzzel van mijn leven’,  tijdens het publieke optreden van schrijvers in ‘Stemmen In Het Museum’ , in het Kazerne Dossin museum op zondag 3 december 2017 , ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het holocaust museum (als opvolger van het Joods Museum van Deportatie en Verzet) in Mechelen , België.
① memo 20180127 ~ Esther’s Puzzle ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther Naschelski 3 dec 2017, Kazerne Dossin, Mechelen [BE] – Still film ‘Esther’s Puzzle’ (20180127) Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther is nog geen drie jaar , wanneer haar ouders in 1942 naar Auschwitz worden gedeporteerd. Ze zullen nooit meer terugkeren. Esther wordt verborgen gehouden en komt na de oorlog in een katholiek gezin terecht. Pas op 65-jarige leeftijd, leert Esther het ware verhaal van haar familie kennen.

Puzzle – Esther Naschelski – Still film ‘Esther’s Puzzle’ (20180127) Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

De Puzzel Van Mijn Leven

Mijn leven is een puzzel, een pijnlijke puzzel.
Verspreide stukjes, ergens, ver, ver.
Vergeten stukjes.
Verloren stukjes, weggegooide stukjes, verbrande stukjes.
Puzzels van scheidingen, omdat ik gescheiden werd van mijn lieve ouders.
Puzzels van berovingen, beroofd van mijn lieve ouders, wat het dierbaarste ter wereld is. Puzzels van vernederingen, bastaardkind, verlaten kind.
Puzzels van stilte, want men heeft alles verborgen voor me, gestolen kindertijd.
Ja, een pijnlijke puzzel.

(EN)
Esther Naschelski reads from her dutch book ‘Achter de Stilte’* (Behind the Silence) , her poem ‘De puzzel van mijn leven’ (The puzzle of my life) , during the writers public event ‘Stemmen in het Museum’ (Voices in the Museum) in the Kazerne Dossin museum , Sunday 3 december 2017 , marking the 5 year anniversary of the holocaust museum and memorial (as successor to the Jewish Museum of Deportation and Resistance) in Mechelen , Belgium.
① memo 20180127 ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther is not yet three years old when her parents are deported to Auschwitz in 1942. They will never return. Esther is kept hidden and ends up in a catholic family after the war.
Only at the age of 65, Esther learns the true story of her family.

The Puzzle of My Life

My life is a puzzle, a painful puzzle.
Pieces scattered, somewhere, far, far.
Forgotten pieces.
Lost pieces, discarded pieces, burnt pieces.
Puzzles of separations, because I was separated from my dear parents.
Deprivation puzzles, deprived of my dear parents, which is the most precious in the world. Humiliation puzzles, bastard child, abandoned child.
Silence puzzles, because all was kept hidden for me, childhood stolen.
Yes, a painful puzzle.

(FR)
Esther Naschelski nous lit un extrait de son livre en néerlandais «Achter de Stilte» (Derrière le silence) , son poème «Le puzzle de ma vie» lors d’un événement public «Les voix dans le musée» au musée Kazerne Dossin, dimanche 3 décembre 2017, marquant le cinquième anniversaire du musée et mémorial de l’holocauste (en succédait au Musée Juif de la Déportation et de la Résistance) à Malines , en Belgique.
① memo 20180127 ~ Film: Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther n’a pas encore 3 ans lorsque ses parents sont déportés à Auschwitz en 1942. Ils ne reviendront jamais. Esther est cachée et finit dans une famille catholique après la guerre.
C’est seulement à l’âge de 65 ans qu’Esther apprend l’histoire vraie de sa famille.

Le Puzzle De Ma Vie

Ma vie est un puzzle, un puzzle douloureux.
Des morceaux éparpillés, quelque part, loin, loin.
Des morceaux oubliés.
Des morceaux perdus, des morceaux jetés, des morceaux brûlés.
Des puzzles de séparations, parce que je fus séparée de mes chers parents.
Des puzzles de privations, privée de mes chers parents, ce qui est le plus cher au monde.
Puzzles d’humiliations, enfant bâtard, enfant abandonné.
Puzzles de silence, car on m’a tout caché, enfance volée.
Oui, un puzzle douloureux.

*NOTE

Achter de Stilte – Het verhaal van een verborgen Joods kind – Esther Naschelski & Hans Grietens – ACCO Uitgeverij

Achter de Stilte – Het verhaal van een verborgen Joods kind – Esther Naschelski & Hans Grietens – ACCO Uitgeverij .

Settela 1′


One minute slow-motion of the moment the 9-year-old Settela Steinbach peeks outside in the cattle car door opening on the Westerbork death train bound for Auschwitz – May 19 , 1944 . ① memo 20170725 Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com
( unbranded version of video added today to the archives of The One Minutes / Netherlands Institute for Sound and Vision )

Philosophe Ombouma – Word for parent who lost child ?

‘Le Philosophe’ Ombouma asked me : What is the Word … for the parent who lost his/her child ? – May 6, Around Alphen , Holland
In Dutch : Wij hebben woorden voor weduwe , weduwnaar , en wees. Maar hoe noem je de ouder als zijn kind is overleden ?!
We have words for widow, widower , orphan … but what is the word for a parent who lost a child ?!
Why is there no word … ?

Afghans & Belgians « We want justice »

Afghans & Belgians  « We want justice »  Belgen en Afghanen eisen rechtvaardigheid. Zij eisen van België een rechtvaardiger asielbeleid. Image Rémi Dalvio / Michel van der Burg

Afghans & Belgians « We want justice » Belgen en Afghanen eisen rechtvaardigheid. Zij eisen van België een rechtvaardiger asielbeleid. Image Rémi Dalvio / Michel van der Burg

Video with English captions | sous-titres Français | Nederlandse ondertitels:

 

Start video
>> click ‘CC’ >> ON
>> option English  /  FR & NL (Français + Nederlands)

Or – for better quality  on mobile devices   watch on YouTube HERE

NL – Belgen en Afghanen eisen rechtvaardigheid. Zij eisen van België een rechtvaardiger asielbeleid. Toespraken Amir Mohammad Jafari (12 jaar, scholier en Afghaanse vluchteling in België) & Simon Gronowski (advocaat, 82, Belg) 20 nov 2013 bij aankomst van de stille solidariteitsmars voor Afghaanse vluchtelingen in Brussel (België). Foto (Gronowski) : Rémi Dalvio. Bedankt Philippe Renette (België) voor de vertaling in het Frans van de speech van Amir. Reportage – video : Michel van der Burg (michelvanderburg.com)

EN – Belgians and Afghans demand justice. They demand Belgium changes its asylum policy.
Speeches by Amir Mohammad Jafari (12 y, student and Afghan refugee in Belgium) & Simon Gronowski (Belgian lawyer) 20 nov 2013 on the arrival of the silent solidarity march for Afghan refugees in Brussels (Belgium). Photo (Gronowski) : Rémi Dalvio. Thank you Philippe Renette (Belgium) for the translation of the speech of Amir in French. Report – video : Michel van der Burg (michelvanderburg.com)

FR – Des Belges et Afghans demandent justice. Ils demandent la Belgique modifie sa politique d’asile. Discours par Amir Mohammad Jafari (12 ans, élève et réfugié Afghan à la Belgique) et Simon Gronowski (avocat, 82, Belge) 20 novembre 2013 sur l’arrivée de la Marche silencieuse de solidarité pour les réfugiés Afghans à Bruxelles (Belgique). Photo (Gronowski) : Rémi Dalvio. Merci Philippe Renette (Belgique) pour la traduction du discours de Amir en français. Reportage – vidéo : Michel van der Burg (michelvanderburg.com)

NL – Speech (toespraak) Amir Mohammad Jafari**

Geachte mevrouw De Block en alle inwoners van dit land.

Ik ben Amir Mohammad Jafari, 12 jaar.

Ik ben de stem van alle kinderen en jongeren zonder papieren.

Inwoners van dit land, mevrouw De Block, eigenlijk wil ik maar één ding: meeleven!

Graag nodig ik jullie uit om :

– één dag in mijn schoenen te staan

– één dag in een vreemde taal naar school te gaan

– één dag in de wenende ogen van mijn mama te kijken

– één dag niet zeker te zijn of je die dag iets te eten zal hebben

– één dag schrik te hebben dat de politie je uit het huis zal zetten

– één dag de afschuwelijke beelden uit ons thuisland op tv te zien

– één dag het gevoel te hebben dat niemand naar je luistert

– één dag mijn nachtmerries te hebben

– één dag je post niet te willen lezen

– om één dag de enige te zijn die het slechte nieuws aan je ouders kan vertellen

– om één dag illegaal genoemd te worden.

Maar ook één dag…
één dag hier gelukkig te mogen zijn.

Alvast bedankt!

FR – Traduction du discours de Amir Mohammad Jafari en français

Chère madame De Block – habitants de ce pays.

Je m’appelle Amir Mohammad Jafari. J’ai 12 ans.

Je suis la voix de tous les enfants et de tous les jeunes sans papiers.

Habitants de ce pays, Madame De Block, en fait, je ne souhaite qu’une seule chose : de la compassion!

Je vous invite volontiers à :

– partager mon sort pendant rien qu’une journée

– suivre pendant une seule journée les cours dans une langue étrangère

– regarder pendant une seule journée dans les yeux en larmes de votre maman

– vous demander un jour si vous aurez à manger le lendemain

– ressentir pendant une seule journée la peur de vous faire expulser par la police

– voir un jour des images affreuses de votre pays d’origine à la télévision

– avoir rien qu’un jour le sentiment que personne ne vous écoute

– faire pendant une seule journée les cauchemars que je fais

– ne pas vouloir lire sa correspondance

– etre un jour le seul qui peut annoncer la mauvaise nouvelle à ses parents

– etre appelé un jour illégal.

Mais aussi un jour …
un seul jour être heureux ici.

Merci d’avance! “

Speech  – declaration – delivered (in French) by Simon Gronowski in Brussels, Nov 20, 2013**
FR – Discours – déclaration – par Simon Gronowski à Bruxelles, le 20 Novembre 2013

“Je m’appelle Simon Gronowski.

Depuis des années, je témoigne partout contre la barbarie nazie.

Partout je dis que mon père, en 1920, a quitté sa Pologne natale, fuyant l’antisémitisme et la misère et est entré en Belgique en fraude, en clandestin.

C’était un “sans papier” avant la lettre, un réfugié politique et économique.

A l’époque, il a été bien accueilli en Belgique et rapidement régularisé.

Voilà pourquoi je dis partout que je suis solidaire des “sans papiers”.

Ils ne viennent pas ici pour leur plaisir mais car dans leur pays ils ont faim ou ils ont des problèmes politiques.

Mais ils n’ont rien fait de mal et il ne faut pas les mettre en prison, dans des centres appelés “127Bis”.

Et surtout pas les enfants, car moi on m’a mis en 1943 à onze ans dans une prison: la Caserne Dossin à Malines.

Je suis solidaire de la situation actuelle des Afghans en Belgique.

La sécurité dans leur pays est loin d’être vérifiée et leur vie y serait en danger, surtout quand en 2014 les troupes internationales partiront.

En attendant il faut suspendre l’expulsion de tous les Afghans et leur accorder un permis de séjour, pour eux, leur famille et leurs enfants.

Beaucoup de jeunes Afghans sont déjà scolarisés depuis des années, ne connaissent plus leur pays d’origine, mais seulement leur seul pays, la Belgique.

Je demande que mon pays, la Belgique, conformément à sa tradition, les traite avec humanité et leur assure une vie paisible dans la dignité.”

Continue reading

Papirosn – yiddish song – “Inejnem” klezmer band

Papirosn – a yiddish song – played May 26th, 2012 by the klezmer music band “INEJNEM” (in English “Together”) in front of Restaurant Ester on Szeroka street in the heart of Kazimierz – the old Jewish district of Kraków (Poland).
Iryna Stefanyuk is singing – the first part in Yiddish and the second part in Russian – with Myroslav Bandrivskyy playing the clarinet, Jurij Bejchuk on guitar, and Jarosław Filipiak on contrabass. The song is also well-known as “Papirosen”. See Inejnem’s facebook for other concert info.

Story – The song “Papirosn” (in English “Cigarettes”) is about a little boy all alone trying to survive: Wet, hungry, standing in the rain on a cold, foggy, night, a little boy is standing on the corner of a street begging: Please, buy my cigarettes, buy my matches! Help an orphan, save me from hunger! With no father or mother, and after a year roaming the streets together with his little sister, she also died, and he is now all alone, trying to survive.

Lyrics Yiddish and Russian  Continue reading