Tag Archives: 1Memo

Marc Michiels 1999 Transport XX

Marc Michiels has left us yesterday, May 2, 2021.

Expert author on the history of Transport XX and coordinator for many years of the annual commemorations in Boortmeerbeek, Belgium – here at the 7th commemoration in 1999.

Marc Michiels 1999 Transport XX | 20210503 | Michel van der Burg | Miracles•Media

TAGS #MarcMichiels #TransportXX #commemoration #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Boortmeerbeek #holocaust #history #resistance #deportation #train #attack #escape #Livschitz #Maistriau #Franklemon #speech #Jew #war #RobertMaistriau #SimonGronowski #RegineKrochmal

Transport XX Track 1943-2013 | 20210421


Transport XX Track 1943-2013

Speech mayor Michel Baert followed by the song ‘I am not at war’ performed by solidarity choir KONTRARIE at the 20th commemoration of Transport XX on 21 April 2013 in Boortmeerbeek, Belgium.

Theme this 20th commemoration : “In the track of Transport XX after 70 years”. Dutch: 20e herdenking – “In het spoor van Transport XX na 70 jaar”. Commemoration of the attack and escapes from Transport XX to Auschwitz.

The three young Brussels’ heroes Youra Livschitz , Robert Maistriau, and Jean Franklemon liberated 17 people during an attack on the cattle car train ‘Transport XX’ , the night of April 19th 1943 – crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz – over 200 others jumped and escaped that night in Belgium too.

Transport XX Track 1943-2013 ~ Speech : Michel Baert | Mayor Boortmeerbeek ~ Music : I am not at war | KONTRARIE | kontrarie.be | Words and Music by Luka Bloom | Music Adaptation by Luc Wynants, conductor KONTRARIE ~ Film : 20210421 | Michel van der Burg | Miracles•Media

TAGS #TransportXX #resistance #deportation #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Boortmeerbeek #train #attack #jump #escape #Livschitz #Maistriau #Franklemon #michelbaert #speech #jew #war #KONTRARIE #choir #solidarity

April 19, 1943 Attack | 20210419


April 19, 1943 Attack | 20210419 | 1-memo•com
The 78th anniversary of the unique rescue action against a transport to Auschwitz (צודי78יָאר איינציגע רעטונג ַאקציע קעגן “אוישוויץ טרַאנספָּארט”) – the 20th transport near Boortmeerbeek in Belgium.

The three young Belgian heroes Youra Livschitz , Robert Maistriau, and Jean Franklemon liberated 17 people during an attack on the cattle car train ‘Transport XX’ – crammed with 1631 Jewish passengers, heading for Auschwitz – and another more than 200 others jumped out also.

Filmed in Boortmeerbeek, 2011 – reflection in passing train of the portraits of the people that jumped from Transport XX. Sound captured later in 2011 in Holland.

TAGS #attack #escape #Auschwitz #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Boortmeerbeek #TransportXX #deportation #rescue #resistance #train #steam #whistle #1minute

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje … | 20210417

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje …
(Nederlandse film zonder geluid / Dutch film)

Wie is zij ?

Dit bange meisje met donkere ogen en haar witte hoofddoekje – anoniem icoon van de holocaust … een paar seconden in de unieke Westerbork Film. Ruwe beelden gemaakt door kampgevangene Rudolf Breslauer tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westerbork, Nederland.

Begin jaren negentig – 50 jaar later – is er weinig bekend over deze film uit Westerbork. In 1992 start de Nederlandse journalist Aad Wagenaar zijn speurtocht naar de naam van het meisje. Project ‘Esther’ – zijn werktitel.

Sleutelbevinding – samen met de onderzoekers Gerard Rossing en Koert Broersma van Herinneringscentrum Kamp Westerbork die de filmbeelden analyseren – is de inscriptie op de koffer van die vrouw die op een brancard naar dat transport is gebracht.

Nauwkeurige inspectie van die koffer – het filmbeeld omdraaien – de film frame voor frame bekijken – heen en weer – onthulde haar naam en geboortedatum:

F.KROON
26.9.82

In deze video heb ik ook nog het zwart-wit omgekeerd.

Verder is nu een duidelijker beeld mogelijk in de hier gepresenteerde ‘still’ – op zelfde wijze bewerkt – genomen uit de kwalitatief betere, recentelijk teruggevonden ‘camera-originele’ film , gevonden op andere spoelen in het archief door Gerard Nijssen voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | NIOD – en 20 januari 2020 gepubliceerd.

Die ene speciale treinwagon met Settela, wagon # 16, met verticale planken waarop 74 Pers. staat genoteerd , was ook onderdeel van die trein gefilmd door kampgevangene Rudolf Breslauer, die Westerbork verliet – toen met de ‘4’ doorgestreept en een 5 toegevoegd – dus er was voor vertrek één persoon toegevoegd.

Op die brancard lag Frouwke Kroon – geboren 26 september 1882 – gedeporteerd 19 mei 1944 – en bij aankomst in Auschwitz vermoord.

Die trein verliet Kamp Westerbork op 19 mei 1944 met ongeveer 700 mensen – zowel Joden als 245 Sinti en Roma – het ‘Zigeunertransport’.

Het meisje met het witte hoofddoekje kreeg haar naam terug op maandag 7 februari 1994, toen Aad Wagenaar overlevende ‘zigeunermama’ Theresia Crasa Wagner ontmoette.
Ze vertelde hem, dat ze op de grond achter het meisje zat, dat bij de deur stond. Toen ze hoorden dat de deuren werden gesloten, schreeuwde haar moeder:

‘Settela!
Ga weg bij die deur, straks komt je kop er nog tussen !! ’

Dát was haar naam: Settela!

Het Nederlandse Sinti-meisje Settela (Anna Maria) Steinbach werd – op traditionele wijze, onder de woonwagen van haar ouders – geboren op 23 december 1934 in Buchten in de Nederlandse provincie Limburg.

Settela’s familie was drie dagen voordat ze werden gedeporteerd, gearresteerd bij een razzia. In Kamp Westerbork werd Settela’s haar afgeschoren – vandaar de ‘hoofddoek’ gemaakt door haar moeder.

Moeder Toetela (Emilia) Steinbach werd met tien kinderen en een kleinkind naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. De 9-jarige Settela werd begin augustus 1944 vergast en verbrand.
Settela’s vader Moeselman (Heinrich) Steinbach stierf van verdriet in 1946 in Nederland.

Credits

Gefilmd door Rudolf Breslauer 19 mei 1944 in kamp Westerbork, Nederland.
Video van Westerbork film montage spoel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) met dank aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (KNAW) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Still (bewerking Michel van der Burg) uit camera-originele film gepubliceerd op 20 januari 2020 met dank aan Gerard Nijssen | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | NIOD | NOS.

Verhaal gebaseerd op:
* Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) door Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / Engelse vertaling door Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5 .
* Documentaire film ‘Settela, gezicht van het verleden’ door Cherry Duyns (VPRO, 1994).
* ‘Kamp Westerbork gefilmd’ door Koert Broersma en Gerard Rossing (redactie Dirk Mulder en Ben Prinsen; ISBN 9023232658 .
* Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (geraadpleegd 2021 Apr 16) URL: https://wp.me/p91enH-1x
* Nieuwe beelden van iconische Westerborkfilm gevonden (door Ronja Hijmans | NIEUWSUUR | NOS (geraadpleegd 2020 Jan 20) URL https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html
* Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (2e druk) door Rob Hendrikx m.m.v. Marouska Steinbach (Heerlen : Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”, April 2017) ISBN 9789082241686. URL https://www.landvanherle.nl/product/settela-en-willy-en-het-geheim-van-de-heksenberg-2e-druk/
* ‘Sinti en Roma in Den Haag, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970)’ door Peter Jorna (Haags Gemeentearchief, 2021) PDF online (geraadpleegd 2021 Apr 15) URL https://www.owrs.nl/nieuws/nieuw-boek-sinti-en-roma-in-den-haag
* De Vergeten Genocide – Het lot van de Sinti en Roma. Online tentoonstellling door Tweedewereldoorlog.nl . Met een clip van het gesprek van journalist Aad Wagenaar met Crasa Wagner ; uit de documentaire ‘Settela, gezicht van het verleden’ van Cherry Duyns (VPRO 1994) (geraadpleegd 2021 Apr 15) URL https://romasinti.eu/nl/

Gebaseerd op Engelse editie eerder gepubliceerd : ANONYM | Girl with the headscarf … (20210416) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media (geraadpleegd 2021 Apr 16) URL: https://settela.com/2021/04/16/anonym-girl-with-the-headscarf-20210416/

TAGS #meisje #Settela #hoofddoek #anoniem #Sinti #Roma #Jood #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Nederland #Westerbork #Porajmos #Holocaust #genocide #identificatie #Wagenaar #WesterborkFilm

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje … (20210417) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

ANONYM | Girl with the headscarf … | 20210416

ANONYM | Girl with the headscarf …

(silent film)

Who is she ?

This frightened, dark-eyed girl with a white headscarf – anonymous icon of the holocaust … a few seconds in the unique Westerbork Film. Raw footage shot by Camp Westerbork inmate Rudolf Breslauer during World War II in Holland.

Early 1990s – 50 years later – little is known about this Westerbork film. Dutch journalist Aad Wagenaar starts searching for the girl’s name. Project ‘Esther’ – his working title.
Key finding together with the Camp Westerbork Memorial Centre researchers Gerard Rossing en Koert Broersma analyzing the film footage, is the inscription on the suitcase of that woman brought on a stretcher to that transport. Close inspection of that suitcase – flipping the image – viewing the film frame by frame – to and fro – revealed her name and birthdate : F.KROON
26.9.82

In this video I also inverted the black–white.
Further , a clearer image is possible now in the still presented here – likewise edited – taken from the higher quality , recently recovered ‘camera-original’ film found on other archived reels by Gerard Nijssen for the Netherlands Institute for Sound and Vision | NIOD – and published Jan 20, 2020.

That special train car with Settela, car #16, with the 74 pers. mark on the vertical shelves, was also part of that train filmed by camp inmate Rudolf Breslauer leaving Westerbork – with the ‘4’ crossed out and a 5 added – so one person had been added before departure.

On that stretcher was Frouwke Kroon – born 26 September 1882 – deported May 19, 1944 – and murdered on arrival in Auschwitz.
That train left Camp Westerbork on May 19, 1944 with ca 700 people – both Jews and 245 Sinti and Roma – the so-called ‘Gypsy transport’ – dutch: ‘Zigeunertransport’.

The girl with the headscarf got her name back Monday 7th February 1994, when Aad Wagenaar met survivor ‘Gypsy mama’ Theresia Crasa Wagner . She told him, she sat on the floor behind the girl , standing near the door. When they heard the doors being closed , her mother yelled :

‘Settela !
Get away from the door, or your head will get stuck !!’

The Dutch Sinti girl Settela (Anna Maria) Steinbach was born – the traditional way , under the family wagon – on 23 December 1934 in Buchten in the Dutch province of Limburg.

Settela’s family had been arrested 3 days before they were deported. Settela’s hair was shaved off in Camp Westerbork – hence the ‘headscarf’ made by her mother.
Mother Toetela (Emilia) Steinbach with ten children and a grandchild were deported to Auschwitz-Birkenau. The 9-year old Settela was gassed and burned early August 1944.
Settela’s father Moeselman (Heinrich) Steinbach died of grief in 1946 in Holland.

CREDITS

Filmed by Rudolf Breslauer 19 May 1944 in Camp Westerbork, Netherlands.
Video from Westerbork film montage reel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) courtesy of NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (KNAW), and the Netherlands Institute for Sound and Vision.
Still (edit by Michel van der Burg) from camera-original film published Jan 20, 2020 courtesy of Gerard Nijssen | Netherlands Institute for Sound and Vision | NIOD | NOS.

Story based on :
* Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) by Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / English translation by Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5 .
* Documentary film Settela, gezicht van het verleden by Cherry Duyns (VPRO, 1994).
* Kamp Westerbork gefilmd by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658 .
* Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 Apr 16) URL: https://wp.me/p91enH-1x
* Nieuwe beelden van iconische Westerborkfilm gevonden (by Ronja Hijmans | NIEUWSUUR | NOS (accessed 2020 Jan 20) URL https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html
* Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (2e druk) by Rob Hendrikx and Marouska Steinbach (Heerlen : Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”, April 2017) ISBN 9789082241686. URL https://www.landvanherle.nl/product/settela-en-willy-en-het-geheim-van-de-heksenberg-2e-druk/
* ‘Sinti en Roma in Den Haag, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970)’ by Peter Jorna (Haags Gemeentearchief, 2021) PDF online (accessed 2021 Apr 15) URL https://www.owrs.nl/nieuws/nieuw-boek-sinti-en-roma-in-den-haag
* The Forgotten Genocide – The fate of the Sinti and Roma. Online exhibition by Tweedewereldoorlog.nl . Including a clip of the interview by journalist Aad Wagenaar with Crasa Wagner ; from documentary Settela, gezicht van het verleden, directed by Cherry Duyns (VPRO 1994) (accessed 2021 Apr 15) URL https://romasinti.eu

TAGS #girl #Settela #headscarf #anonymous #Sinti #Roma #Jew #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Westerbork #Porajmos #Holocaust #genocide #identification #Wagenaar #WesterborkFilm

ANONYM | Girl with the headscarf … (20210416) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

Meyer Girl by Marcel Hastir 1939 | 20210408


Meyer Girl by Marcel Hastir 1939 | 20210408 | 1-memo•com
Portrait of the little girl Meyer painted by Marcel Hastir (1906-2011, painter, philosopher, resistance fighter) in his Brussels’ atelier in 1939, shortly before she was deported with her parents and destroyed in a crematorium.
Oil painting shown to me by Horst Schroeder April 19, 2013 at the 70th commemoration of Transport XX to Auschwitz in Atelier Marcel Hastir, Brussels, Belgium. Holocaust Remembrance Day (Yom HaShoah) 2021.

TAGS #Meyer #MarcelHastir #holocaust #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Belgium #Brussels #atelier #painting #art #resistance #oil #portrait #girl #Jew #shoah #genocide #commemoration #deportation #TransportXX #water #YomHaShoah #attack #rescue #escape

Stella’s Stars in Amsterdam 1932 | 20210307


Little star Liesje Poons, 9 years-old, wins the first prize at the masquerade ball (bal masqué) organised by Stella Fontaine in 1932 at the Bellevue theater in Amsterdam, Holland.
A show with costumed children doing acts like imitating an indian, magician, Russian, and dancer Liesje Poons dancing on ‘Dass ist die Liebe der Matrose’. With dutch songs like, ‘In Holland staat een huis’, ‘Waarom zijn de bananen krom’.
Dutch diva Stella Fontaine (Saartje Kanes, 1889-1966) – born in a Jewish Amsterdam family – was a cabaret artist, imitator, actress and singer.
Liesje (Elisabeth Cornelia Poons) born 1 July 1922 in a Jewish Amsterdam family of artists – active in the world of theater and music – became a singer ,  performing eg. July 1940 in the Amsterdam Carré theater, and May 1943 in Leiden (newspaper Leidsche Courant May 8, 1943).

Elisabeth Cornelia (Liesje) Poons at the age of around 6 years, ca. 1928. Source :  Joods Historisch Museum | JCK

References

Biography (dutch) Stella Fontaine :
Canes, Saartje (1889-1966)
Source : Maarten Hell, Canes, Saartje, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://resources.huygens.knaw.nl/vrouwenlexicon/lemmata/data/Canes [08/11/2017]

Biography (dutch) STELLA FONTAINE
Source JOODSAMSTERDAM URL: https://www.joodsamsterdam.nl/stella-fontaine/

Biography (dutch) Liesje’s grandmother :
Source : Het levensverhaal van Elise Poons, geboren Van Biene. By Frits Slicht in Verhalen uit Amsterdam Oost. URL: https://geheugenvanoost.amsterdam/page/75765/het-levensverhaal-van-elise-poons-geboren-van-biene-1

Newspaper advertisement with both Liesje Poons and her father Sylvain Poons performing in Operette in the Amsterdam Carré theater July 1940 :
De Boemel Baron CARRÉ Operette | Piet Köhler … Liesje Poons – Sylvain Poons ….
In Nieuwe Amsterdamsche Courant | Algemeen Handelsblad Saturday 6 July 1940
Source : National Library of the Netherlands – Koninklijke Bibliotheek. URL: http://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000052467:mpeg21:pdf

Newspaper advertisement with Liesje Poons singing with Dance orchestra of Harry Pohl, May 1943 :
Leiden Stadsgehoorzaal theater Sunday 9 May | Dance orchestra Harrij Pohl with chansonnière Liesje Poons …
Source : Leidsche Courant May 8, 1943, page 3
URL: https://leiden.courant.nu/issue/LC/1943-05-08/edition/0/page/3?query=

Liesje Poons and father Sylvain Poons in Operette Boemelbaron. Source Nieuwe Amsterdamsche Courant | Algemeen Handelsblad Saturday 6 July 1940

Credits

Film source: Polygoontoon (Producer | March 7, 1932) courtesy of Netherlands Institute for Sound and Vision (Open Images).

Stella’s Stars in Amsterdam 1932 | 20210307 | Michel van der Burg | michelvanderburg•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

TAGS #children #jew #theater #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Amsterdam #StellaFontaine #LiesjePoons #dance #show #holocaust #cinema #Bellevue #masquerade