Tag Archives: research

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje … | 20210417

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje …
(Nederlandse film zonder geluid / Dutch film)

Wie is zij ?

Dit bange meisje met donkere ogen en haar witte hoofddoekje – anoniem icoon van de holocaust … een paar seconden in de unieke Westerbork Film. Ruwe beelden gemaakt door kampgevangene Rudolf Breslauer tijdens de Tweede Wereldoorlog in Westerbork, Nederland.

Begin jaren negentig – 50 jaar later – is er weinig bekend over deze film uit Westerbork. In 1992 start de Nederlandse journalist Aad Wagenaar zijn speurtocht naar de naam van het meisje. Project ‘Esther’ – zijn werktitel.

Sleutelbevinding – samen met de onderzoekers Gerard Rossing en Koert Broersma van Herinneringscentrum Kamp Westerbork die de filmbeelden analyseren – is de inscriptie op de koffer van die vrouw die op een brancard naar dat transport is gebracht.

Nauwkeurige inspectie van die koffer – het filmbeeld omdraaien – de film frame voor frame bekijken – heen en weer – onthulde haar naam en geboortedatum:

F.KROON
26.9.82

In deze video heb ik ook nog het zwart-wit omgekeerd.

Verder is nu een duidelijker beeld mogelijk in de hier gepresenteerde ‘still’ – op zelfde wijze bewerkt – genomen uit de kwalitatief betere, recentelijk teruggevonden ‘camera-originele’ film , gevonden op andere spoelen in het archief door Gerard Nijssen voor het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | NIOD – en 20 januari 2020 gepubliceerd.

Die ene speciale treinwagon met Settela, wagon # 16, met verticale planken waarop 74 Pers. staat genoteerd , was ook onderdeel van die trein gefilmd door kampgevangene Rudolf Breslauer, die Westerbork verliet – toen met de ‘4’ doorgestreept en een 5 toegevoegd – dus er was voor vertrek één persoon toegevoegd.

Op die brancard lag Frouwke Kroon – geboren 26 september 1882 – gedeporteerd 19 mei 1944 – en bij aankomst in Auschwitz vermoord.

Die trein verliet Kamp Westerbork op 19 mei 1944 met ongeveer 700 mensen – zowel Joden als 245 Sinti en Roma – het ‘Zigeunertransport’.

Het meisje met het witte hoofddoekje kreeg haar naam terug op maandag 7 februari 1994, toen Aad Wagenaar overlevende ‘zigeunermama’ Theresia Crasa Wagner ontmoette.
Ze vertelde hem, dat ze op de grond achter het meisje zat, dat bij de deur stond. Toen ze hoorden dat de deuren werden gesloten, schreeuwde haar moeder:

‘Settela!
Ga weg bij die deur, straks komt je kop er nog tussen !! ’

Dát was haar naam: Settela!

Het Nederlandse Sinti-meisje Settela (Anna Maria) Steinbach werd – op traditionele wijze, onder de woonwagen van haar ouders – geboren op 23 december 1934 in Buchten in de Nederlandse provincie Limburg.

Settela’s familie was drie dagen voordat ze werden gedeporteerd, gearresteerd bij een razzia. In Kamp Westerbork werd Settela’s haar afgeschoren – vandaar de ‘hoofddoek’ gemaakt door haar moeder.

Moeder Toetela (Emilia) Steinbach werd met tien kinderen en een kleinkind naar Auschwitz-Birkenau gedeporteerd. De 9-jarige Settela werd begin augustus 1944 vergast en verbrand.
Settela’s vader Moeselman (Heinrich) Steinbach stierf van verdriet in 1946 in Nederland.

Credits

Gefilmd door Rudolf Breslauer 19 mei 1944 in kamp Westerbork, Nederland.
Video van Westerbork film montage spoel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) met dank aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (KNAW) en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Still (bewerking Michel van der Burg) uit camera-originele film gepubliceerd op 20 januari 2020 met dank aan Gerard Nijssen | Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid | NIOD | NOS.

Verhaal gebaseerd op:
* Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) door Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / Engelse vertaling door Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5 .
* Documentaire film ‘Settela, gezicht van het verleden’ door Cherry Duyns (VPRO, 1994).
* ‘Kamp Westerbork gefilmd’ door Koert Broersma en Gerard Rossing (redactie Dirk Mulder en Ben Prinsen; ISBN 9023232658 .
* Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (geraadpleegd 2021 Apr 16) URL: https://wp.me/p91enH-1x
* Nieuwe beelden van iconische Westerborkfilm gevonden (door Ronja Hijmans | NIEUWSUUR | NOS (geraadpleegd 2020 Jan 20) URL https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html
* Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (2e druk) door Rob Hendrikx m.m.v. Marouska Steinbach (Heerlen : Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”, April 2017) ISBN 9789082241686. URL https://www.landvanherle.nl/product/settela-en-willy-en-het-geheim-van-de-heksenberg-2e-druk/
* ‘Sinti en Roma in Den Haag, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970)’ door Peter Jorna (Haags Gemeentearchief, 2021) PDF online (geraadpleegd 2021 Apr 15) URL https://www.owrs.nl/nieuws/nieuw-boek-sinti-en-roma-in-den-haag
* De Vergeten Genocide – Het lot van de Sinti en Roma. Online tentoonstellling door Tweedewereldoorlog.nl . Met een clip van het gesprek van journalist Aad Wagenaar met Crasa Wagner ; uit de documentaire ‘Settela, gezicht van het verleden’ van Cherry Duyns (VPRO 1994) (geraadpleegd 2021 Apr 15) URL https://romasinti.eu/nl/

Gebaseerd op Engelse editie eerder gepubliceerd : ANONYM | Girl with the headscarf … (20210416) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media (geraadpleegd 2021 Apr 16) URL: https://settela.com/2021/04/16/anonym-girl-with-the-headscarf-20210416/

TAGS #meisje #Settela #hoofddoek #anoniem #Sinti #Roma #Jood #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Nederland #Westerbork #Porajmos #Holocaust #genocide #identificatie #Wagenaar #WesterborkFilm

ANONIEM | Meisje met hoofddoekje … (20210417) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

ANONYM | Girl with the headscarf … | 20210416

ANONYM | Girl with the headscarf …

(silent film)

Who is she ?

This frightened, dark-eyed girl with a white headscarf – anonymous icon of the holocaust … a few seconds in the unique Westerbork Film. Raw footage shot by Camp Westerbork inmate Rudolf Breslauer during World War II in Holland.

Early 1990s – 50 years later – little is known about this Westerbork film. Dutch journalist Aad Wagenaar starts searching for the girl’s name. Project ‘Esther’ – his working title.
Key finding together with the Camp Westerbork Memorial Centre researchers Gerard Rossing en Koert Broersma analyzing the film footage, is the inscription on the suitcase of that woman brought on a stretcher to that transport. Close inspection of that suitcase – flipping the image – viewing the film frame by frame – to and fro – revealed her name and birthdate : F.KROON
26.9.82

In this video I also inverted the black–white.
Further , a clearer image is possible now in the still presented here – likewise edited – taken from the higher quality , recently recovered ‘camera-original’ film found on other archived reels by Gerard Nijssen for the Netherlands Institute for Sound and Vision | NIOD – and published Jan 20, 2020.

That special train car with Settela, car #16, with the 74 pers. mark on the vertical shelves, was also part of that train filmed by camp inmate Rudolf Breslauer leaving Westerbork – with the ‘4’ crossed out and a 5 added – so one person had been added before departure.

On that stretcher was Frouwke Kroon – born 26 September 1882 – deported May 19, 1944 – and murdered on arrival in Auschwitz.
That train left Camp Westerbork on May 19, 1944 with ca 700 people – both Jews and 245 Sinti and Roma – the so-called ‘Gypsy transport’ – dutch: ‘Zigeunertransport’.

The girl with the headscarf got her name back Monday 7th February 1994, when Aad Wagenaar met survivor ‘Gypsy mama’ Theresia Crasa Wagner . She told him, she sat on the floor behind the girl , standing near the door. When they heard the doors being closed , her mother yelled :

‘Settela !
Get away from the door, or your head will get stuck !!’

The Dutch Sinti girl Settela (Anna Maria) Steinbach was born – the traditional way , under the family wagon – on 23 December 1934 in Buchten in the Dutch province of Limburg.

Settela’s family had been arrested 3 days before they were deported. Settela’s hair was shaved off in Camp Westerbork – hence the ‘headscarf’ made by her mother.
Mother Toetela (Emilia) Steinbach with ten children and a grandchild were deported to Auschwitz-Birkenau. The 9-year old Settela was gassed and burned early August 1944.
Settela’s father Moeselman (Heinrich) Steinbach died of grief in 1946 in Holland.

CREDITS

Filmed by Rudolf Breslauer 19 May 1944 in Camp Westerbork, Netherlands.
Video from Westerbork film montage reel 1 (RVD cat.nr. 02-1167-01) courtesy of NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies (KNAW), and the Netherlands Institute for Sound and Vision.
Still (edit by Michel van der Burg) from camera-original film published Jan 20, 2020 courtesy of Gerard Nijssen | Netherlands Institute for Sound and Vision | NIOD | NOS.

Story based on :
* Settela, het meisje heeft haar naam terug (1995-2007) by Aad Wagenaar ISBN 9789089751898 / English translation by Janna Eliot ‘Settela’ (2005-2016) ISBN 978-0-9933898-2-5 .
* Documentary film Settela, gezicht van het verleden by Cherry Duyns (VPRO, 1994).
* Kamp Westerbork gefilmd by Koert Broersma and Gerard Rossing (editors Dirk Mulder and Ben Prinsen; ISBN 9023232658 .
* Westerbork Film (20190605) Michel van der Burg | Settela.com (accessed 2021 Apr 16) URL: https://wp.me/p91enH-1x
* Nieuwe beelden van iconische Westerborkfilm gevonden (by Ronja Hijmans | NIEUWSUUR | NOS (accessed 2020 Jan 20) URL https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2319497-nieuwe-beelden-van-iconische-westerborkfilm-gevonden.html
* Settela en Willy en Het geheim van de Heksenberg (2e druk) by Rob Hendrikx and Marouska Steinbach (Heerlen : Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis en Stichting Historische Kring “Het Land van Herle”, April 2017) ISBN 9789082241686. URL https://www.landvanherle.nl/product/settela-en-willy-en-het-geheim-van-de-heksenberg-2e-druk/
* ‘Sinti en Roma in Den Haag, voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog (1900-1970)’ by Peter Jorna (Haags Gemeentearchief, 2021) PDF online (accessed 2021 Apr 15) URL https://www.owrs.nl/nieuws/nieuw-boek-sinti-en-roma-in-den-haag
* The Forgotten Genocide – The fate of the Sinti and Roma. Online exhibition by Tweedewereldoorlog.nl . Including a clip of the interview by journalist Aad Wagenaar with Crasa Wagner ; from documentary Settela, gezicht van het verleden, directed by Cherry Duyns (VPRO 1994) (accessed 2021 Apr 15) URL https://romasinti.eu

TAGS #girl #Settela #headscarf #anonymous #Sinti #Roma #Jew #1Memo #MiraclesMedia #michelvanderburg #Holland #Westerbork #Porajmos #Holocaust #genocide #identification #Wagenaar #WesterborkFilm

ANONYM | Girl with the headscarf … (20210416) Michel van der Burg | Settela•com | Miracles•Media | CC BY 4.0

Flammable Films Bunker

Flammable Films Bunker
Former german bunker (Atlantic Wall) in the dunes along the North Sea near Scheveningen , The Hague, with special safes to store the flammable nitrate films of dutch history from the national dutch archive – historic films for safety reasons not allowed within built-up areas.
Here the Westerbork film footage also was examined in the 1990s for clues about the deportation trains and the name of the girl with the ‘working’ name Esther (by researcher Aad Wagenaar) – later to be identified as Settela.
Here a 1980 Polygoon newsreel on the restauration of this RVD archive bunker with new safes.

Credit
Source : Polygoon-Profilti (producer) / Netherlands Institute for Sound and Vision (curator).
Film edit ‘Flammable Films Bunker’ (20191216) by Michel van der Burg | Settela.com – licensed CC BY-SA 4.0

Isolation of Islets of Langerhans for Transplantation in Type-1 Diabetic Patients


Isolation of Islets of Langerhans for Transplantation in Type-1 Diabetic Patients.
Here a film made of my ‘powerpoint’ presentation Feb 22, 2000 – on behalf of our Surgical Department – at the Opening Symposium of the Interdivisional GMP (‘Good Manufacturing Practice’) facility of the Leiden University Medical Centre – the LUMC in Leiden, Holland.

Background
I first started – with a background in biochemistry and philosophy – some 20 years earlier (from 1981) research at the Department of Surgery of the Leiden University Hospital (AZL) in the field of transplantation of the pancreas organ to cure diabetes.

Succesful Experiment Islet Transplantation
From 1986 my focus shifted to innovative procedures for the isolation out of the pancreas organ, of the ca 1 million islets of Langerhans – the insulin producing cell clumps with a size between ca 0.1 to 1 mm , that is 0.004 to 0,04 inch.
In 1989 we performed the first successful autologous transplantations in Holland (in collaboration with the Minneapolis Islet Lab with Jane Field and David Sutherland) – for the first time world-wide with pure islets using our novel procedure of using the organ preservation UW solution (University of Wisconsin / collaboration with dr Robert Carter , Du Pont, UK) during isolation in a pre-clinical large animal diabetes model – with long term transplant functioning with near-normal blood sugar regulation.

First series of human islet isolations , 1989-1990
Next in 1989-1990 we performed a first series of islet isolations from human donor pancreases using our novel techniques of isolation and purification in UW organ preservation solution – in association with a European Concerted Action for the Treatment of Diabetes – the Brussels headed (Daniel Pipeleers) ‘Multicenter program on the treatment of diabetes by islet cell transplantation’.

Exploring human islet work
Subsequently – after some years of exploring options for animal to human islet transplantation , using pig pancreas islets – so-called xenotransplantation – I was asked in 1997 to explore the requirements for operationalization of clinical islet transplantation in the LUMC. December 1997 our Surgical Department decided to go for it.

Establishing the human islet isolation laboratory in Leiden.
In 1998 after a month working in dr Camillo Ricordi’s Diabetes Research Institute in Miami, I started a large series of human islet isolation procedures in Leiden, and from september 1998 documenting the detailed GMP (‘Good Manufacturing Practice’) standard operating procedures, as well as ‘building’ our clinical islet isolation clean room with help from the Miami team in close cooperation with dr. Amon Wafelman (department of Clinical Pharmacy & Toxicology) managing the building of our brand new Interdivisional GMP-facility LUMC (IGFL) of six clean rooms and two chemical product laboratories – that was opened officially Feb 22, 2000 with the symposium, a film, and a tour in the GMP facility.
One year later the GMP islet facility was fully operational and summer 2001 we got a cautious green light (GMP license) for clinical transplantation of any high quality – approved – islet preparations.
Around the same time islet transplantation suddenly became very promising with ‘The Edmonton protocol’. However with the fast increase of logistic and financial demands, and reorganization between LUMC divisions it took till 2007 to finally start first transplants by an expanded islet team in the LUMC clinical islet center in Leiden.
Worldwide since 2000 several hundred people have received islet transplants that generally do not result in long term insulin independence , but do help sugar regulation in the transplant recipients.

Notes :
Links to some publications, news paper reports etc will follow later.

Updates:

Post updated with more details 20191215

Presentation ‘Isolation of Islets of Langerhans for Transplantation in Type-1 Diabetic Patients’ by Michel van der Burg, Feb 22, 2000 – Opening Symposium of the Interdivisional GMP facility of the Leiden University Medical Centre, Leiden, Netherlands. Film : 20191213 Michel van der Burg | miracles.media

RIOD 1948 ~ National Institute for War Documentation in Holland


① memo 20190808 ~ RIOD 1948 ~ National Institute for War Documentation in Holland ~ In the first years after the war, the National Institute for War Documentation in Holland , known as the ‘RIOD’ – Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie – started collecting original documents about the Netherlands and the Dutch East Indies during the Second World War. In addition to collecting and organising all these documents RIOD also did research, performed historical studies into the Second World War and the Holocaust. In 1946 the RIOD started the collection of the footage filmed by the Jewish camp prisoner Rudolf Werner Breslauer spring 1944 in the Westerbork transit camp.
Here in this Polygoon cinema newsreel week 3 in 1948 the RIOD’s director Loe de Jong gives the dutch cinema public a look behind the scenes of the RIOD institute.

Credit info :

RIOD 1948 ~ National Institute for War Documentation in Holland
Source 1948 Polygoon newsreel week 3, 1948 (WEEKNUMMER480-HRE0000DED7_1757240_1937680) courtesy of Polygoon Hollands Nieuws (producer) / Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (OpenImages, public domain).
RIOD 1948 (20190808) Michel van der Burg | Settela.com – CC BY 4.0 .