Scout Bambi | Simon Gronowski


Behind the scenes iphone shots by Sonja van der Burg of our filming Simon Gronowski for the documentary film project ‘Miracles’.

Simon Gronowski — once a little scout nicknamed “Bambi” (totem name early 1940s) — telling his story in ‘Simon reads his story’ at the public performance of authors during the event ‘Voices in the Museum’, interviewed by Marjan Verplancke, in the holocaust museum Kazerne Dossin in Mechelen, Belgium, December 2017.

Other ‘voices’ filmed that weekend: Nina Landau presenting her short film ‘Lon’ (to which I could gladly contribute a little something), and Esther Naschelski reading from her biography – as shown in the film ‘Esther’s Puzzle’ (link below) .

NL – Dutch :

‘Achter de schermen’ iphone shots door Sonja van der Burg tijdens onze filmopnames van Simon Gronowski voor het documentaire project ‘Miracles’.

Simon Gronowski – ooit een kleine verkenner met de bijnaam “Bambi” (totem naam begin jaren 40) – die zijn verhaal vertelt in ‘Simon leest zijn verhaal voor’ tijdens het publieke optreden van schrijvers, geïnterviewd door Marjan Verplancke, in het Kazerne Dossin museum op zondag 3 december 2017 , ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het holocaust museum (als opvolger van het Joods Museum van Deportatie en Verzet) in Mechelen , België.

Andere ‘stemmen’ gefilmd dat publieksweekend: Nina Landau bij de vertoning van haar film ‘Lon’ (waar ik graag een kleinigheid aan kon bijdragen), en Esther Naschelski voorlezend uit haar biografie – zoals te zien in de film ‘Esther’s Puzzle’ (link hieronder).

Links :

Esther’s Puzzle
https://michelvanderburg.com/2018/01/27/esthers-puzzle/

Lon’s World Premiere
https://michelvanderburg.com/2017/11/25/lons-world-premiere/

Lon’s Puppet Show
https://michelvanderburg.com/2017/07/29/lons-puppet-show/

Scout Bambi ~ Talk : Simon Gronowski at ‘Voices in the Museum’ with Marjan Verplancke | Kazerne Dossin – kazernedossin.eu ~ Film : 20201208 Sonja and Michel van der Burg | Miracles•Media

Esther’s Puzzle

(EN) – English below
(FR) Français au bas

(NL)
Esther Naschelski leest ons voor uit haar boek ‘Achter de Stilte’* , haar gedicht ‘De puzzel van mijn leven’,  tijdens het publieke optreden van schrijvers in ‘Stemmen In Het Museum’ , in het Kazerne Dossin museum op zondag 3 december 2017 , ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van het holocaust museum (als opvolger van het Joods Museum van Deportatie en Verzet) in Mechelen , België.
① memo 20180127 ~ Esther’s Puzzle ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther Naschelski 3 dec 2017, Kazerne Dossin, Mechelen [BE] – Still film ‘Esther’s Puzzle’ (20180127) Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com
Esther is nog geen drie jaar , wanneer haar ouders in 1942 naar Auschwitz worden gedeporteerd. Ze zullen nooit meer terugkeren. Esther wordt verborgen gehouden en komt na de oorlog in een katholiek gezin terecht. Pas op 65-jarige leeftijd, leert Esther het ware verhaal van haar familie kennen.

Puzzle – Esther Naschelski – Still film ‘Esther’s Puzzle’ (20180127) Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com
De Puzzel Van Mijn Leven

Mijn leven is een puzzel, een pijnlijke puzzel.
Verspreide stukjes, ergens, ver, ver.
Vergeten stukjes.
Verloren stukjes, weggegooide stukjes, verbrande stukjes.
Puzzels van scheidingen, omdat ik gescheiden werd van mijn lieve ouders.
Puzzels van berovingen, beroofd van mijn lieve ouders, wat het dierbaarste ter wereld is. Puzzels van vernederingen, bastaardkind, verlaten kind.
Puzzels van stilte, want men heeft alles verborgen voor me, gestolen kindertijd.
Ja, een pijnlijke puzzel.

(EN)
Esther Naschelski reads from her dutch book ‘Achter de Stilte’* (Behind the Silence) , her poem ‘De puzzel van mijn leven’ (The puzzle of my life) , during the writers public event ‘Stemmen in het Museum’ (Voices in the Museum) in the Kazerne Dossin museum , Sunday 3 december 2017 , marking the 5 year anniversary of the holocaust museum and memorial (as successor to the Jewish Museum of Deportation and Resistance) in Mechelen , Belgium.
① memo 20180127 ~ Film : Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther is not yet three years old when her parents are deported to Auschwitz in 1942. They will never return. Esther is kept hidden and ends up in a catholic family after the war.
Only at the age of 65, Esther learns the true story of her family.

The Puzzle of My Life

My life is a puzzle, a painful puzzle.
Pieces scattered, somewhere, far, far.
Forgotten pieces.
Lost pieces, discarded pieces, burnt pieces.
Puzzles of separations, because I was separated from my dear parents.
Deprivation puzzles, deprived of my dear parents, which is the most precious in the world. Humiliation puzzles, bastard child, abandoned child.
Silence puzzles, because all was kept hidden for me, childhood stolen.
Yes, a painful puzzle.

(FR)
Esther Naschelski nous lit un extrait de son livre en néerlandais «Achter de Stilte» (Derrière le silence) , son poème «Le puzzle de ma vie» lors d’un événement public «Les voix dans le musée» au musée Kazerne Dossin, dimanche 3 décembre 2017, marquant le cinquième anniversaire du musée et mémorial de l’holocauste (en succédait au Musée Juif de la Déportation et de la Résistance) à Malines , en Belgique.
① memo 20180127 ~ Film: Michel van der Burg – michelvanderburg.com | 1-memo.com

Esther n’a pas encore 3 ans lorsque ses parents sont déportés à Auschwitz en 1942. Ils ne reviendront jamais. Esther est cachée et finit dans une famille catholique après la guerre.
C’est seulement à l’âge de 65 ans qu’Esther apprend l’histoire vraie de sa famille.

Le Puzzle De Ma Vie

Ma vie est un puzzle, un puzzle douloureux.
Des morceaux éparpillés, quelque part, loin, loin.
Des morceaux oubliés.
Des morceaux perdus, des morceaux jetés, des morceaux brûlés.
Des puzzles de séparations, parce que je fus séparée de mes chers parents.
Des puzzles de privations, privée de mes chers parents, ce qui est le plus cher au monde.
Puzzles d’humiliations, enfant bâtard, enfant abandonné.
Puzzles de silence, car on m’a tout caché, enfance volée.
Oui, un puzzle douloureux.

*NOTE

Achter de Stilte – Het verhaal van een verborgen Joods kind – Esther Naschelski & Hans Grietens – ACCO Uitgeverij

Achter de Stilte – Het verhaal van een verborgen Joods kind – Esther Naschelski & Hans Grietens – ACCO Uitgeverij .